ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

OPERATOR : 2701

Nr. 3956/III-2/2012                                                                                          11.01.2013


MOTIVE DE RECURS


formulate împotriva deciziei penale nr. 352/20.11.2012, pronunțată în dosarul nr. 37089/3/2009 (1142/2011) al Curții de Apel București - Secția a lI-a Penală , privind pe revizuentul inculpat (decedat) Paizs Octavian;

Greșita achitare a revizuentului inculpat (decedat) Paizs Octavian sub aspectul infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 Cp, cu aplic. art. 75 Ut. c Cp., dispusă în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 Ut. c C.p.p., caz de casare prevăzut de art. 3859 pct.18 din Codul de procedură penală;

*

*          *

Prin rechizitoriul nr.129/P/1990 din 15.12.1997 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpaților FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU, REINER ANTON și KONRAD IOAN, pentru comiterea infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, prev. de art.183 C.p., întrucât cu prilejul evenimentelor ocazionate de Revoluție la data de 22.12.1989 în municipiul Tg. Mureș (Târgu Secuiesc – notă AAD) au aplicat mai multe lovituri victimei Agache Aurel, maior de miliție, care în final, toate la un loc au dus la moartea acestuia.

 

Prin sentința penală nr.70/15.02.1999, pronunțată de Tribunalul București - Secția l-a Penală s-a dispus, printre altele, condamnarea inculpatului Paizs Octavian pentru comiterea infracțiunii prev. de art.183 C.p., cu aplic, art.75 lit.a C.p. și art.13 C.p. la pedeapsa de 4 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art.71 - 64 C.p.

În baza art.88 C.p. s-a dedus perioada reținerii și a arestării preventive de la 04.12.1991 la 04.01.1992.

Prin decizia penală nr.544/18.11.1999 pronunțată de CAB –Secția I-a Penală au fost menținute prevederile sentinței penale cu privire la inculpatul Paizs Octavian, aceeași soluție fiind pronunțată și prin decizia penală nr.1603/26.03.2001 a Curții Supreme de Justiție - Secția Penală.

Prin decizia penala nr.59/26.01.2009, pronunțată în dosarul nr. 10664/1/2007 de ICCJ -Completul de 9 judecători, s-a dispus admiterea cererii de revizuire formulată de PaizsFerenc pentru condamnatul Paizs Octavian și s-au desființat, în parte, sentința penală nr.70/15.02.1999, pronunțată de Tribunalul București - Secția l-a Penală, decizia penală nr.544/18.11.1999 pronunțată de CAB -Secția l-a Penala și decizia penală nr. 1603/26.03.2001 pronunțată de Curtea Supremă de Justiție - Secția Penală.

Prin aceeași decizie s-a respins cererea de revizuire formulată de condamnatul Hejja Dezideriu luliu, iar în ceea ce îl privește pe inculpatul Paizs Octavian cauza a fost trimisă pentru rejudecare Tribunalului București.

În considerentele hotărârii s-a reținut ca Instanța Europeană a constatat încălcarea cerințelor art. 6 din Convenție cu privire la inculpatul Paizs Octavian, care nu a beneficiat de un proces echitabil și într-un termen rezonabil și cu privire la inculpatul Hejja Dezideriu luliu, în privința căruia s-a constatat ca durata procedurii penale a fost excesivă.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a acordat acestora o reparație echitabilă, condamnând Statul Roman să le plătească cu titlu de daune morale, suma de 4050 euro si respectiv suma de 1050 euro.

Înalta Curte de Casație si Justiție a mai reținut că pentru înlăturarea încălcării art.6 alin.1 si 3 lit.d din Convenție, constatată prin hotărârea CEDO, în ceea ce îl privește pe revizuentul Paizs Octavian, este necesară administrarea de probatorii, ceea ce nu se poate realiza în fața completului de 9 judecători, astfel că în baza art. 408/1 alin.11 lit.b din C.p.p. a admis cererea de revizuire a acestuia, a desființat în parte, numai în ceea ce-l privește pe inculpatul Paizs Octavian, hotărârile atacate și a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului București, ca instanță de fond în fața căreia s-a produs încălcarea drepturilor, astfel cum s-a constatat prin hotărârea CEDO.

În considerentele deciziei sale Înalta Curte a arătat că în rejudecare se va proceda la reaudierea inculpatului Paizs Octavian și la administrarea tuturor probelor, astfel cum sunt arătate în hotărârea CEDO, în sensul că vor fi audiați nemijlocit de către instanță, atât martorii acuzării, cât și cei propuși în apărare, dându-se posibilitatea inculpatului de a se confrunta cu martorii audiați în prezența judecătorului, instanța de fond putând administra orice alte mijloace de probă pe care le consideră utile și concludente.

Ca atare, în urma acestei sesizări, a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a ll-a Penală cererea având ca obiect revizuirea sentinței de condamnare a inculpatului PaizsFerenc, instanța procedând la administrarea probatoriului.

Prin sentința penală nr. 124 din data de 15 februarie 2011 pronunțată de Tribunalul București - Secția a II a penală în dosarul nr. 7089/3/2009, în baza art. 11 pct. 2 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 lit. g Cod procedură penală a încetat procesul penal pornit împotriva revizuentului inculpat Paizs Octavian, fiul lui Francisc si Elisabeta, născut la 02.10.1934 -Târgu Secuiesc, str. Andy Endre nr.47, Județul Covasna, reprezentat de fiul său, Paisz Ferenc, pentru infracțiunea prev. de art. 183 Cod penal, cu aplic, art .75 lit. a Cod penal.

În baza art. 14 si 346 Cod procedură penală raportat la art. 998 și urm. Cod civil a obligat în solidar pe moștenitorii defunctului revizuent- Paizs Ferenc, Paisz Majos Margit si Papp Eniko- la plata despăgubirilor civile către părțile civile astfel:

-10.000.000 lei vechi (1000 RON) despăgubiri materiale către partea civilă Agache Ileana;

-câte 50.000.000 lei vechi (5000 RON) către fiecare dintre părțile civile Agache Ileana ( soția victimei), Agache Aurel Dionise (fiul), Agache Ileana (fiica), Agache loan( fiu) si Agache Andrei Ovidiu (fiu), reprezentând daune morale.

Sumele de bani vor fi actualizate la zi, în funcție de rata inflației, până la momentul achitării debitului.

A obligat pe succesorii revizuentului la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare statului și la 300 lei onorariu avocatului din oficiu, ce s-a avansat din fondul Ministerului Justiției.

Instanța a dat eficiență declarațiilor date la urmărirea penală și în fața instanței de fond cu ocazia soluționării dosarului de către Tribunalul București, constatând că, în mod corect s-a stabilit vinovăția inculpatului Paizs Ferenc (Paizs Octavian- notă AAD), din probele administrate rezultând și participația sa la fapta de lovituri cauzatoare de moarte săvârșită asupra victimei Agache Aurel.

Împotriva sentinței penale nr. 124 din data de 15 februarie 2011 pronunțate de Tribunalul București - Secția a II a penală în dosarul nr. 37089/3/2009 au formulat apel revizuenții PappEnikoPaizs Ferenc și Paizs Majos Margit, prin care au solicitat, ca, în urma reaudierii martorilor propuși în apărare, dar neaudiați de Tribunalul București, să se dispună achitarea inculpatului decedat Paizs Octavian și respingerea cererii părților civile privitoare la obligarea succesorilor la plata despăgubirilor civile.

Prin decizia penală nr. 352/20.11.2012, pronunțată în dosarul nr. 37089/3/2009 (1142/2011), Curtea de Apel București - Secția a ll-a Penală a dispus:

În baza art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p admite apelul formulat de apelanții PAPP ENIKO, PAIZS FERENC, PAIZS MAJOS MARGIT împotriva sentinței penale nr. 124 din 15.02.2011 pronunțate de Tribunalul București - Secția a

ll-a.

Desființează sentința apelată și rejudecând în fond: în baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. c C.p.p. achită revizuentul inculpat Paizs Octavian sub aspectul infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 Cp, cu aplic. art. 75 lit. c Cp.

În baza art. 14, art. 346 alin. 2 C.p.p., respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă formulată de părțile civile AGACHE ILEANA (soția victimei), AGACHE AUREL DIONISE (fiul), AGACHE ILEANA (fiica), AGACHE IOAN (fiul) și AGACHE ANDREI OVIDIU (fiul).

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare aferente soluționării cauzei în primă instanță și în apel rămân în sarcina statului.

*

*     *

Greșita achitare a revizuentului inculpat (decedat) Paizs Octavian sub aspectul infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 Cp, cu aplic. art. 75 Ut. c Cp., dispusă în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 Ut. c C.p.p., caz de casare prevăzut de art. 3859 pct.18 din Codul de procedură penală;

Astfel, instanța de apel a dat eficiență exclusiv declarațiilor date după două decenii de la cele administrate în faza de urmărire penală, prin care martorii oculari au retractat în mod nejustificat și vădit pro cauza, exonerându-l de vinovăție pe inculpatul Paizs Octavian.

Aceste reveniri trebuie privite și în contextul în care parte din ele s-au realizat în fața unei instanțe din alt stat, prin comisie rogatorie, fapt care, deși legal, au împiedicat perceperea de către instanța de apel, în mod direct, a poziției persoanei audiate și posibilitatea formulării de întrebări și cu privire la motivația revenirii asupra poziției exprimate.

De asemenea, motivația existenței unor presiuni sau amenințări de natură din partea procurorului care a efectuat urmărirea penală nu se susține și din prisma faptului că unii martori au putut retracta declarațiile inițiale chiar din faza de urmărire penală, fapt ce dovedește lipsa oricăror presiuni sau amenințări din partea procurorului.

Analizând probatoriul administrat în cauză, rezultă următoarele:

Astfel, cu privire la inculpatul Paizs Octavian, poziția sa a fost una contradictorie, încă din faza de urmărire penală.

Fiind audiat la data de 05.12.1991 de către procuror, la începutul declarației afirmă că nu s-a apropriat de mașina de salvare sau locul unde zăcea victima, pentru ca mai apoi, după ce procurorul i-a făcut cunoscută existența unor declarații ale altor persoane care îl acuzau să revină și să precizeze că s-ar fi apropiat totuși la 1 m, văzând că avea cheile în contact.

Ulterior, la data de 24.03.1992, cu prilejul confruntării cu martorul Orban Andrei Alexandru își schimbă din nou poziția arătând că s-a aflat totuși lângă cabina șoferului mașinii de salvare și chiar s-a uitat pe geam (fila 40 dup.).

De asemenea, din declarația martorei Kozma Gizella (in prezent Vardo), dată în faza de urmărire penală, la procuror, în data de 04.11.1991, rezultă că victima a fost scoasă din salvare de către inculpatul Paizs Octavian împreună cu coinculpatul Hejja Dezideriu, declarația fiind menținută la o nouă chemare pentru audiere de către procuror la data de 07.11.1991, și care se coroborează cu procesul verbal de recunoaștere de pe planșă foto încheiat la data de 04.11.1991.

În acest sens martora declară că: „Atunci alte persoane au intervenit, au luat cheia din contact de la șofer și nu l-au lăsat să plece. Acesta a și fugit de acolo, abandonând în acel loc salvarea. Maiorul Agache din nou a fost scos din salvare de către numiții Hejja si Paizs , dar al căror prenume nu îl cunosc” (filele 49-50 dup)..

În aceeași declarație, dată în ziua de 4.12.1991, se menționează că, fiindu-i prezentate fotografii de la evidența populației, martora a indicat ca fiind prezenți la locul conflictului pe numitul Reiner Anton, împreună cu numiții Hejja si Paizs, care l-au tras din mașina-salvare, pe victima Agache Aurel (fila 50 dup).

Ulterior, în declarația dată de Vardo Kozma Gisela, în fața Curții de Apel București, la data de 08.11.2011, după 20 de ani, prin urmare la o distanță foarte mare în timp de la momentul producerii evenimentelor, retractează declarațiile date în faza de urmărire penală, cu singura motivație neplauzibilă, că i-a fost frică de comuniști la momentul audierii de către organele de urmărire penală, or în anul 1991 regimul comunist era deja de domeniul trecutului.

În ceea ce privește poziția coinculpatei Filip Orban Daniela Kamilacare a dat la datele de 28.11.1991, respectiv 29.11.1991, trei declarații în faza de urmărire penală, două olografe și una pe formular, ultima chiar în prezența unui apărător, nu pot exista dubii cu privire la pretinsa exercitare de amenințări sau presiuni din partea organelor de anchetă.

Martora a arătat că „l-am recunoscut pe numitul Paizs Ocsicare "cât timp am fost eu acolo nu am văzut să lovească în Agache, dar incita pe cei prezenți să lovească pe maiorul Agache ”.

Ulterior, la data de 03.02.2012, fiind audiată prin comisie rogatorie la Judecătoria Centrală Sectorială din Pesta, Filip Orban Daniela Kamila retractează cele declarate, și, în mod nesincer, nu recunoaște nici măcar propria participare la comiterea faptei de lovituri cauzatoare de moarte care a rezultat din materialului probator administrat și pentru care a fost condamnată definitiv, astfel ca nu se pot reține ca fiind veridice cele susținute.

Referitor la martorul Vardo Vilmos, acesta în faza de urmărire penală a dat la data de 03.12.1991 o declarație din care rezultă că inculpatul a tras victima din salvare, participanții continuând să o lovească (filele 53-55 dup.).

Astfel, martorul a arătat că „Am reușit să-l urc pe Agache în salvare, însă numiții Hejja Dezideriu și Paizs Ocsi - frizerul - l-au tras jos din salvare și lumea a continuat să îl lovească. Dintre agresori i-am remarcat pe cei doi, care l-au tras jos din salvare și au aplicat mai multe lovituri cu mâinile și picioarele…”

Ulterior, la data de 24.03.1992 revine și retractează la procuror aceste susțineri cu motivarea că apărut o confuzie deoarece inculpatul era îmbrăcat în halat alb, însă nu a explicat cu cine ar fi putut fi confundat explicația fiind prin urmare neplauzibilă, cu scopul de a-l exonera de răspundere penală pe Paizs Octavian.

Martorul Vardo Vilmos, audiat fiind la data de 18.01.1999 de către judecătorul care a soluționat cauza pe fond, nu lămurește acel moment și nu precizează de ce nu-și mai menține declarația dată în faza de urmărire penală, încercând să strămute vinovăția de la un nivel personal asupra uneia colective, arătând că „pot spune că din ce am văzut mulțimea care a lovit victima era preponderent feminină și țigani”.

Un alt martor direct a fost martorul Orban Andrei Alexandru care în faza de judecată nu a mai putut fi audiat întrucât a decedat, declarația dată în data de 03.12.1991 în faza de urmărire penală fiind relevantă și veridică,

În acest sens martorul declară că atunci „când a venit mașina salvării fost pus pe brancardă și urcat în mașină. Lumea l-a scos. Am văzut că cheia mașinii a fost scoasă de frizerul Ocsi ca mașina să nu poată porni. ’’

Ulterior la data de 24.03.1992 a retractat în mod nesincer cele susținute în sensul că cineva din mulțime a văzut pe inculpat că a scos cheia din contact.

În ceea ce îi privește pe martorii Duka Eugen și Lote Ludovic, chiar în declarațiile date în faza de urmărire penală rezultă că aceștia nu au perceput direct momentul scoaterii din salvare a victimei, astfel încât declarațiile din fața instanței nu prezintă relevanță, decât sub aspectul prezenței la fața locului a inculpatului Paizs Octavian.

De asemenea, declarația martorului Hosu Petru, audiat la data de 03.10.2012, prin comisie rogatorie la Judecătoria Centrală Sectorială din Pesta și reținută ca fiind în sensul excluderii vinovăției inculpatului Paizs Octavian de către instanța de apel, nu este diferită de cele date în faza de urmărire penală (filele 43 - 46) prin care acesta a descris contribuțiile la comiterea faptei a altor inculpați din cauză, acesta nefiind de față la momentul venirii mașinii de salvare, situat ulterior aplicării de lovituri cu vârful cizmei în zona testiculelor victimei de către inculpata Filip Orban Daniela Kamilamoment ultim la care a asistat.

Pentru aceste considerente, apreciem că sub aspectul laturii penale existând dovezi de vinovăție, soluția instanței de fond este legală și temeinică, fiind necesară casarea în parte a deciziei din apel și menținerea sentinței penale pronunțate de către tribunal. Pentru motivele mai sus expuse, având în vedere dispozițiile art 38575 pct. 2 lit. a raportat la art. 3859 alin.1 pct. 18 din Codul de procedură penală, solicităm admiterea recursului, casarea în parte a deciziei instanței de apel și menținerea sentinței instanței de fond pe latură penală.

PROCUROR

NEAGOE NICOLAE

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel