Tribunalul București a admis cererea de revizuire a revizuentului inculpat Paizs Octavian și rejudecând cauza a constatat vinovăția acestuia, încetarea acțiunii penale și obligarea succesorilor la plata unor daune morale simbolice.
Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire-fond la Tribunalul Bucureşti

În ședință publică, la data de 15 februarie 2011, în cadrul dosarului 37089/3/2009, Tribunalul Municipiului București, Secția II Penală a pronunțat sentința penală nr. 124/15.02.2011 în cererea de revizuire făcută de Paizs Ferenc, în calitate de  fiu al defunctului revizuent inculpat Paizs Octavian.

Instanța de judecată a decis soluționarea cererii de revizuire formulată de cei doi revizuenți și prin procedura care a avut loc la nivelul instanței de fond a reparat încălcarea drepturilor revizuentului inculpat Paizs Octavian, drept prevăzut de art. 6 alin. 3 lit. d din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Procedând la rejudecarea cauzei instanța de judecată a deliberat mai întâi asupra chestiunilor de fapt și a stabilit că există probe certe și pertinente care dovedesc vinovăția revizuentului inculpat Paizs Octavian în ceea ce privește decesul ofițerului de miliție Agache Aurel, fapt pentru care se face vinovat de infracțiunea de lovituri cauzatoare de moarte (prevăzută de art.183 Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod Penal).

Deliberând asupra chestiunilor de drept instanța de judecată a constatat că, în baza art. 11 pct. 2 lit. b din Codul de procedură penală raportat la art. 10 alin 1 lit. g Cod de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva revizuentului inculpat Paizs Octavian, reprezentat de fiul său Paizs Ferenc, pentru infracțiunea prevăzută de art. 183 Cp cu aplicarea art. 75 lit. a Cod Penal, întrucât a intervenit atât prescripţia cât și decesul făptuitorului

Procedând la rezolvarea acțiunii civile, instanţa a constatat existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal și a decis tragerea la răspundere civilă a succesorilor inculpatului decedat obligând pe aceștia la repararea pagubei materiale şi a daunelor morale, potrivit legii civile.

Astfel în baza art. 14 şi 346 Cod de procedură penală raportat la art. 998 şi următoarele din Codul Civil, instanța de judecată obligă în solidar pe moştenitorii defunctului revizuent; Paizs Ferenc, Paizs Majos Margit şi Pap Enikő la plata despăgubirilor civile către părţile civile astfel:

- 10.000.000 lei vechi (1000 RON) despăgubiri materiale către partea civilă Agache Ileana;

- Câte 50.000.000 lei vechi (5000 RON) către fiecare dintre părţile civile: Agache Ileana (soţia victimei), Agache Aurel Dionisie (fiu) Agache Ileana (fiica), Agache Ioan (fiu) şi Agache Andrei Ovidiu (fiu) reprezentând daune morale.

- Sumele de bani vor fi actualizate la zi în funcţie de rata inflaţiei, până la momentul achitării debitului.

Totodată instanța de judecată obligă pe succesorii revizuentului la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare statului şi la 300 lei onorariu avocatului din oficiu, onorariu din oficiu ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiției.

Instanța de judecată a înregistrat nu mai puțin decât 3 apeluri în cauză, la 23, 24 și 25 februarie 2011 astfel că procedura va continua la Curtea de Apel Bucureşti.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel