Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi notificată în scris, marţi 04 octombrie 2011 cu privire la hotărârea judecătorească privitoare la cauza Agache c. România (nr. 35032/09)
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO
Comunicat de presă al grefierului Curții
CEDH 154 (2011)
26.09.2011
 
Hotărâri judecătoreşti viitoare
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi notificată în scris, marţi 04 octombrie 2011 cu privire la 18 hotărâri.
Comunicate de presă şi textele hotărârilor judecătoreşti vor fi disponibile la ora 10 (ora locală) pe Site-ul Curţii de internet (www.echr.coe.int)
Cazuri repetitive
Următoarele cazuri ridică probleme care au fost deja prezentate în faţa Curţii înainte.
............
Agache c. România (nr. 35032/09)
Reclamantul s-a plâns de neexecutarea unei hotărâri în favoarea sa. El invocă Articolul 6 § 1 (​​Dreptul la un proces echitabil) şi articolul 1 din Protocolul 1 (protecţia dreptului de proprietate).
 
Comunicat de presă în franceză și engleză referitor la comunicarea hotărârii Agache contra România

 

Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO
Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi notificată în scris, marţi 04 octombrie 2011 cu privire la hotărârea judecătorească privitoare la cauza Agache c. România (nr. 35032/09)
 
Observaţiile Guvernului României din data de 12 mai 2010 în ceea ce priveşte observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi cererea de satisfacere echitabilă a acestuia, în franceză și română
 
CEDO a decis ca Guvernul României să răspundă până la data de 12 mai 2010 la observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi la cererea de satisfacere echitabilă a acestuia. Totodată a dispus crearea unui nou dosar în plângerea împotriva Republicii Ungaria.
 
Observaţiile lui Agache Aurel Dionisie din 07 aprilie 2010 referitoare la punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română precum şi cererea de satisfacere echitabilă
 
Observaţiile lui Agache Aurel Dionisie din 07 aprilie 2010 referitoare la punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba franceză precum şi cererea de satisfacere echitabilă
 
Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba franceză
 
Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română
 
CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba franceză.
 
CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba română.
 
Versiunea în limba română a plângerii oficiale depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
 
Plângerea oficială în limba franceză depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
 
CEDO a hotărât crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel