Agache Aurel Dionisie a revenit cu un memoriu adresat europarlamentarului Tőkés László, la trecerea a două luni de la lipsa unui răspuns la memoriul adresat acestuia
Colonelul Post Mortem Agache Aurel - Biografia colonelului post mortem Agache Aurel
Domnule europarlamentar Tőkés László,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în mun. Codlea, str. Nouă nr.99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta vă solicit să-mi răspundeți la memoriul adresat prea sfinţiei dumneavoastră la data de 16 februarie 2010.
Deşi aghiotanţii dumneavoastră mi-au promis un răspuns rapid şi complet am constatat cu mare tristeţe că la trecerea a 2 luni de când l-aţi pus pe tatăl meu pe aceea listă a ruşinii, nu aţi făcut clarificările necesare pentru a putea dovedi în mod concret faptul că tatăl meu a oprimat biserica reformată şi pe membrii acesteia.
Îmi exprim profunda surprindere, pentru faptul că nu mi s-a răspuns, mai ales luând în considerare că ar fi trebuit să primesc acest răspuns de la dumneavoastră, un europarlamentar, un preot şi fost mare cap al bisericii reformate, deci o persoană care, din punct de vedere teoretic, reprezentaţi chintesenţa moralei şi mentalităţii creştino-europene de sorginte anticomunistă.
În măsura în care veţi ignora şi acest ultim apel al meu către dumneavoastră, vă anunţ că renunţ în mod oficial la a vă mai solicita acest răspuns, dar poate mă veţi lămuri într-o problemă care mă macină de ceva vreme:
Confirm logicii dumneavoastră, aceşti nazişti ai comunismului care au fost securiştii sunt nişte persoane imorale, mizerabile care fără îndoială ar trebui toţi condamnaţi rapid şi sumar, pe baza unor eventuale liste de acuzare emise pe la conferinţe de presă.
Dar mă întreb, ştiind că dumneavoastră aţi fost episcop al bisericii reformate, cum aţi categorisi dumneavoastră la capitolul moralitate un preot, slujitor în biserica lui Dumnezeu, care preacurveşte, care îşi înşeală soţia în mod repetat, comite adulteruri inclusiv cu femei măritate, distrugând astfel chiar şi unele familii. Fiind expert în pilde, poate pilduiţi şi acest aspect al problemei cu vreo câteva versete din biblie, dacă nu vă e prea greu. Şi în subsidiar, ca teoretician şi practician ilustru al cuvântului lui Dumnezeu, consideraţi că în faţa Mântuitorului un astfel de preot va primi o pedeaspsă mai mică decât un securist?
În speranţa unui răspuns la memoriu şi la dilemele care mă macină, nu pot decât să vă doresc un divorţ rapid şi fără dureri sufleteşti mari, multă putere de muncă în răscumpărarea păcatelor dumneavoastră lumeşti şi desigur mult succes în cruciada dumneavoastră anticomunistă.
Fără nici cea mai mică urmă de respect.
Agache Aurel Dionisie, fiul ofiţerului de miliţie Agache Aurel.
16 aprilie 2010.
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel