Hotărârea CEDO în cauza Agache şi alţii contra României a devenit definitivă la data de 20 ianuarie 2010
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea 2712/02 de la CEDO

Nici guvernul României şi nici familia Agache nu a solicitat retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului astfel că hotărârea CEDO în cauza Agache şi alţii contra României a devenit definitivă la data de 20 ianuarie 2010. Pe cale de consecinţă statul român trebuie să plătească reclamanţilor, împreună, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri (20 ianuarie 2010), suma de 25.000 EUR (douăzeci şi cinci de mii de euro), convertite în moneda naţională la cursul de schimb valabil la data plăţii, cu titlu de daune morale la care trebuie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit.

Totodată statul român trebuie să plătească reclamanţilor, împreună, concomitent 1000 EUR (una mie euro) convertite în moneda naţională la cursul de schimb valabil la data plăţii, cu titlu de cheltuieli de judecată.

După ce suma va fi plătită, voi solicita autorităţilor române deschidere unei proceduri prin care să se stabilească cine sunt vinovaţii pentru acest prejudiciu adus statului român şi voi solicita ca acest prejudiciu să fie recuperat de la cei găsiţi vinovaţi pentru încălcările drepturilor noastre.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel