Raport nenumerotat al ofiţerului de miliţie Agache Aurel datat 02 iunie 1972
Colonelul Post Mortem Agache Aurel - Dosarul personal al ofiţerului Agache Aurel

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL JUDEŢEAN COVASNA

SECŢIA DE MILIŢIE TÂRGU SECUIESC

Fără număr din 02 iunie 1972

CĂTRE

TOVARĂŞUL INSPECTOR ŞEF IJAK RUDOLF

Raportez următoarele.

La data de 30 mai 1972 orele 20,45 tovarăşul Cpt. Matyas Anton după o prealabilă înţelegere cu tov. Cpt Sas Iosif a dat ordin ca a doua zi dimineaţa, respectiv 31 mai, să mă echipez în uniformă pentru a executa serviciul de zi la organ, deşi conform graficului de serviciu era în ziua respectivă Cpt. Sas Iosif, iar numirea mea în locul dumnealui nu avea nici o motivare obiectivă, bazându-se pe situaţia că abia terminasem concediul şi mă considerau bun de executat un serviciu în locul altuia.

A doua zi dimineaţa, respectiv 31 mai ofiţerul permanent de serviciu raportează că „din ordinul şefului trebuie să execut serviciu, căruia am răspuns că după cum eu ştiu de serviciu este tov. Sas, că eu mi-am executat serviciu corespunzător lunii respective.

Urmarea a fost că am fost chemat la Cpt. Fabian Iosif – şeful secţiei care m-a întrebat de ce nu execut ordinul dat de dumnealui. Am răspuns că, în conformitate cu graficul întocmit de conducerea secţiei, de serviciu este tov. Sas Iosif, că nu există nici o situaţie obiectivă care să impună schimbarea ordinii graficului, că nu este prima dată când ofiţerul respectiv este favorizat cu privire la îndeplinirea unor obligaţii de serviciu.

La orele 15 am fost din nou chemat la tov. Cpt. Fabian Iosif, care a întrebat de ce nu m-am echipat în uniformă să execut serviciu, după care mi-a adus la cunoştinţă că am de efectuat 3 zile de arest, că va cerere agravarea, ordonând în acelaşi timp ca după masa să mă prezint la organ să lucrez, doar numai ca să-şi întărească motivele de sancţionare.

La data de 01 iunie în şedinţă colectivă mi s-a făcut cunoscut oficial 3 zile de arest plus două agravarea din partea dumneavoastră.

Raportez că nu am executat ordinul dat, din următoarele motive:

  • ordinul dat avea menirea să favorizeze un alt tovarăş favorizat de obicei. Îmi întăresc afirmaţia şi prin aceea că Tov. Sas a trimis odată şi după tov. Varga pentru a face serviciu în locul său într-o sâmbătă sau vineri deşi cel chemat era de serviciu luni. Tov. Varga a refuzat, urmarea a fost că a fost chemat în faţa conducerii.

  • În al doilea rând eu la începutul lunii mai am executat un serviciu, iar 25 de zile cât am stat în concediu era normal să nu fac de serviciu, situaţie de care beneficiază toţi tovarăşii în asemenea ocazii.

  • În luna martie am făcut de 7 ori serviciu la poartă, la mijlocul lunii între două servicii având doar o zi interval şi nu am raportat şi obligat pe nimeni să facă de serviciu în locul meu, iar în luna aprilie am făcut de şase ori, asemeni tuturor tovarăşilor.

  • În anii anteriori, vara după terminarea sesiunii de examene la facultate eram calul de bătaie, făcând într-un rând de şase ori de serviciu în două săptămâni.

  • Nu pot să accept că pe lângă doi şefi care nu execută nici unul serviciu de zi ca la alte organe, să mai existe şi un al treilea care să beneficieze de un tratament asemănător.

  • Tov. Cpt. Fabian Iosif s-a obişnuit să uzeze prea mult de un aşa zis conţinut al regulamentului militar/la organ există unul abrogat/care prevede obligaţii numai pentru subordonaţi, care trebuie să execute dacă se poate cu capul plecat ordinele, iar faptul că cineva încearcă să motiveze o situaţie obiectivă este calificată drept neexecutare de ordin.

Cunosc că regulamentul militar prevede o gradaţie a pedepselor, care se dau când subordonaţii manifestă rea-voinţă, şi nu atunci când încearcă cât de timid să apere un drept al lor.

De asemenea se cere agravarea cu două zile a pedepsei pentru motivul „că în anul 1970 a fost sancţionat cu mustrare” nu cred că este obiectivă, deoarece sancţiunea a fost precis ridicată şi nu cred că există un obicei de a reactualiza o pedeapsă pentru a agrava alta.

De asemenea sunt ameninţat că mi se va da „satisfăcător” în foaia de notare. După câte ştiu sunt mai multe criterii pentru a califica un om – executarea sarcinilor de serviciu pe care le-am adus la îndeplinire cel puţin în aceeaşi măsură ca tovarăşi cu 20 de ani vechime, pregătire militară, cultură generală şi profesională, conduită în societate, etc. Şi nu este drept să se uzeze de un criteriu în esenţă poate subiectiv.

Aş mai adăuga că trecerile în rezervă făcute la organul nostru, cele care se cer şi se vor cere nu sunt cu totul întâmplătoare, chiar dacă unii tovarăşi sunt mai timizi în a-şi exprima gândurile.

Faţă de cele raportate mai sus vă rog să dispuneţi. Dacă merit trei zile de arest să fie date, dacă trebuie agravată pedeapsa să fie, însă un singur lucru ştiu, că fără conştiinţa de sine a vinovăţiei efectul educativ al pedepsei nu se va realiza niciodată.

    OFIŢER OPERATIV DE SECTOR

    Lt. Agache Aurel

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel