CEDO a hotărât crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Dlui Aurel Dionisie AGACHE

Str. Nouă nr. 99

loc. CODLEA

Jud. Braşov 505 100

ROUMANIE

CAMERA A TREIA

CEDH-LRoul. 1R                                                                                Strasbourg, 1 iulie 2009

ADD/mme

Cererile nr. 2712/02 si 35032/09

Agache şi alţii c/România

Domnule,

Cu referire la scrisoarea dumneavoastră din data de 3 decembrie 2007, în care v-aţi, plâns de deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile din decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie vă informez că această plângere va face obiectul unui nou dosar, înregistrat sub nr. 35032/09, pe care va trebui să îl menţionaţi în orice corespondenţă referitoare la aceasta.

Noua dumneavoastră cerere e considerată ca fiind introdusă la data de 3 decembrie 2007. În vederea examinării acesteia vă rog să completaţi formularul de cerere alăturat.

Cu privire la dosarul nr. 2712/02 având ca obiect eficacitatea anchetei penale privind decesul tatălui dumneavoastră, vă informez că acesta va face obiectul examinării de către curte cu ocazia unei viitoare reuniuni.

Pentru a permite tratarea eficientă a corespondenţei referitoare la noua dumneavoastră cerere, găsiţi anexat un set de 10 etichete conţinând coduri de bare pe care sunteţi invitat să le folosiţi în corespondenţa dumneavoastră către Curte. Pentru orice scrisoare sau corespondenţă pe care o veţi adresa grefei Curţii, trebuie să lipiţi o etichetă conţinând un cod de bare în colţul din dreapta sus al primei pagini a scrisorii dumneavoastră.

Curtea va examina cazul dumneavoastră de îndată ce va fi posibil, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate. Dacă doriţi să trimiteţi documente suplimentare în sprijinul cererii dumneavoastră, este preferabil să nu trimiteţi documente originale, deoarece acestea nu vă vor fi restituite. Procedura este în principiu scrisă şi nu va trebui să vă prezentaţi personal decât dacă sunteţi invitat de către Curte. Veţi fi informat cu privire la decizia Curţii.

Primiţi, vă rog, Domnule, asigurarea distinsei mele consideraţii.

Referent juridic,

A. Dăgăliţă

Anexă: Formular de cerere

ADRESSE ADDRESS                                                                      T I +33 (0)3 88 41 20 18

COUNCIL OF EUROPE                                                                   F I +33 (0)3 88 41 27 30

CONSEIL DE L'EUROPE                                                                  www.echr.coe.int

67075 STRASBOURG Cedex, France

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel