Procedura de revizuire introdusă de senatorul UDMR Frunda György la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Număr dosar: 10664/1/2007

Data formării dosarului: 29.11.2007

Materie juridică: Penal
Obiect: lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.)
Stadiu procesual: Revizuire - Fond
Părţi:

1.      AGACHE ANDREI OVIDIU    Intimat, Parte civilă
2.     AGACHE AUREL DIONISIE    Intimat, Parte civilă
3.     AGACHE ILEANA    Intimat, Parte civilă
4.     AGACHE IOAN    Intimat, Parte civilă
5.     DEPNER ILEANA (FOSTĂ AGACHE)    Intimat, Parte civilă
6.     FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA    Intimat, Inculpat
7.     HEJJA DEZIDERIU    Revizuent, Condamnat
8.     KONRAD IOAN    Intimat, Inculpat
9.     PAIZS FERENC (pentru PAIZS OCTAVIAN)    Revizuent
10.     PAIZS OCTAVIAN    Revizuent, Condamnat
11.     REINER ANTON    Intimat, Inculpat

****************


ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Minuta deciziei nr. 59 Dosar nr. 10664/1/2007

Şedinţa publică de la 26 ianuarie 2009

ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Admite cererea de revizuire formulată de PAIZS FERENC pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN, împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală în dosarul nr.1775/1998, deciziei penale nr.544 din 18 noiembrie 1999, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală în dosarul nr. 1702/1999 şi deciziei penale nr.1603 din 26 martie 2001, pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală în dosarul nr.939/2000, privind pe inculpaţii Filip Orban Danieia Kamilla, Hejja Dezideriu Iuliu, Paizs Octavian, Reiner Anton şi Konrad loan.

Desfiinţează, în parte, hotărârile atacate, numai în ce priveşte pe inculpatul Paizs Octavian.

Trimite cauza la Tribunalul Bucureşti, pentru rejudecare, în ceea ce priveşte ce inculpatul Paizs Octavian.

Respinge, ca nefondată, cererea de revizuire formulată de condamnatul Hejja Dezideriu Iuliu împotriva aceloraşi hotărâri.

Obligă pe revizuentul condamnat Hejja Dezideriu Iuliu la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 26 ianuarie 2009

VICEPREŞEDINTELE
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Lidia Bărbulescu

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE

Anton Pandrea

JUDECĂTORI:

Corina Michaela Jîjîie

Rodica Cosma

lonuţ Matei

Ioana Surdescu

Elisabeta loaniţiu

Ioana lacob

Carmen Trănica Teau

****************

"Pe data de 09 septembrie 2009 dosarul nr. 10664/1/2007 (cu sentinţa redactată ) a fost trimis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie către Tribunalul Bucureşti, pentru rejudecare în ceea ce îl priveşte pe criminalul Paizs.

Pe data de 22 septembrie 2009 Tribunalul Bucureşti Secţia a II penală înregistrează dosarul 37089/3/2009 privind revizuirea pe fond a dosarului uciderii ofiţerului de miliţie Agache Aurel, numai în ceea ce îl priveşte pe ucigaşul Paizs Octavian. Primul termen a fost programat pentru data de 13 octombrie 2009 la ora 08.30, complet de judecată: C9F.

Sentința nr. 59 din 26 ianuarie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul de 9 judecători a fost redactată la 7 luni de la pronunţarea acesteia. Această sentinţă este un colaj al sentinţelor din România şi cea de la CEDO la care au adăugat şi ei câteva rânduri.
Oricum ce vrea
justiţia română să facă este nerealizabil din punct de vedere practic şi aproape cu certitudine va fi un simulacru judiciar.

Prin trimiterea spre rejudecare la instanţa de fond, Înalta Curte de Casaţie nu face altceva decât să-l trimită pe ucigaşul Paizs spre o prescripţie a răspunderii penale. Practic ei se spală pe mâini de această cauză şi o trimit spre o instanţă a cărei proceduri viitoare în acest caz nu au cum să respecte prevederile Convenţiei Europene. Audieri, confruntarea martorilor? Niciunul din  drepturile care i s-au încălcat acestui ucigaş nu se vor repara prin acest viitor dosar care va fi practic un simulacru de act aşa zis de justiţie.
Noi am fi vrut să fie un proces adevărat, o rejudecare reală, nu simulacrul ce se prefigurează.
Dezamăgirea cea mai mare este că cel mai şmecher şi mai bandit dintre toţi, adică ucigaşul Paizs beneficiază de o rejudecare, iar ucigaşul Hejja pentru-că a fost un mare idiot şi a recunoscut că l-a lovit nu beneficiază de rejudecare.
Dacă eşti şmecher şi influenţezi martorii, ai privilegii, iar dacă eşti oarecum sincer eşti respins din start. Asta aşa, ca pedeapsă,  pentru că ai fost fraier şi ai recunoscut că ai dat în victimă.
Ăsta este mesajul cel mai concludent dat de toată această procedură. Ia-l pe NU în braţe şi aşteaptă ca justiţia impotentă să-şi dea cu stângul în dreptul, combinat cu perioada enorm de mare a duratei procedurilor atât din România cât şi de la CEDO pentru ca să intervină prescripţia răspunderii penale."

Agache Aurel Dionisie

****************

Termene de judecată

1.   Data: 25.02.2008: Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru Paizs Ferenc s-a prezentat d-na Cega, avocată din oficiu, care a cerut amânarea judecării dosarului care s-a aflat la nr. 41 pe lista de şedinţă.
În momentul în care preşedinta completului de judecată a luat în discuţie amânarea dosarului nici un revizuent şi nici avocatul Szász Ferenc nu erau în sală.
Procurorul de şedinţă de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat aducerea celor 3 dosare în care s-au dat sentinţele în cazul uciderii colonelului Post mortem Agache Aurel, respectiv dosarele de la Tribunalul Municipiului Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea Supremă de Justiţie. Din acel moment a dat dovadă de o mărinimie neobişnuită pentru un procuror de şedinţă. A menţionat faptul că, în pofida faptului că hotărârea CEDO nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, consideră că este oportună  luarea în discuţie a acordării unui nou termen. Mai mult chiar, după ce a subliniat că sentinţa CEDO este doar în limba franceză a solicitat ca instanţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să dispună traducerea acesteia, cu toate că revizuenţii erau obligaţi să facă acest lucru. Din fericire în acest moment, sosit între timp în sală, a intervenit avocatul Szász Ferenc care l-a reprezentat pe Paizs Ferenc fiul criminalului Paizs Octavian.
Avocatul Szász Ferenc a depus o copie după traducerea în limba română a sentinţei CEDO şi a solicitat un nou termen întrucât în opinia sa cererea de revizuire depusă de senatorul Frunda în cursul lunii noiembrie nu a fost motivată nici în fapt şi nici în drept, al doilea motiv a fost că este angajat doar de 2 zile şi nu a avut timp să studieze dosarul.
A mai fost prezentă din oficiu şi doamna Miko Ana, interpret desemnat de Curte pentru a traduce celor care nu cunosc limba română demersurile juridice care se efectuează în acest dosar.
În baza solicitărilor făcute de cele două părţi, preşedinta completului de 9 judecători ai Curţii Supreme a decis să acorde un nou termen pentru data de 19 mai 2008.
Şi la următorul termen criminalul Héjja va fi asistat de un avocat din oficiu.
Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.

2.  Data: 19 mai 2008: Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti. S-a prezentat şi Paizs Ferenc care a transmis instanţei de judecată o cerere de amânare solicitată de avocatul Szász Ferenc. Instanţa de judecată a constatat că nu s-au ataşat cele 3 dosare solicitate la precedentul termen, respectiv dosarele de la Tribunalul Municipiului Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea Supremă de Justiţie întrucât acestea se află la Ministerul Afacerilor Externe, respectiv la Agentul Guvernamental pentru CEDO, care a trebuit să pregătească actele solicitate de către CEDO şi să răspundă până pe data de 04 aprilie 2008 la întrebările Curţii Europene, precum şi la capetele de acuzare formulate de familia Agache şi de CEDO în dosarul 2812/02.
S-a făcut o adresă către Agentul Guvernamental pentru CEDO pentru a trimite dosarele în vederea judecării cererii de revizuire şi s-a stabilit un nou termen pentru data de 29 septembrie 2008.
Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.

3.  Data: 29 septembrie 2008: Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru Paizs Ferenc s-a prezentat avocatul Szász Ferenc, care a cerut în temeiul articolului 408 indice 1 paragraful 5 din codul de procedură penală,  suspendarea sentinţei Curţii Supreme de Justiţie, nr. 1603 din 26 martie 2001, deoarece condamnatul Paizs Octavian, care este în Ungaria din anul 2000 şi care beneficiază de azil politic, doreşte să participe personal să îşi apere cauza. Avocatul Constantin Nicolae a pus aceleaşi concluzii ca şi avocatul Ferenc. Procurorul de şedinţă de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie a fost de acord cu solicitarea avocatului şi a solicitat suspendarea sentinţei. Instanţa a atras atenţia că la termenul următor vor trebui citate şi părţile vătămate. Instanţa a rămas în deliberare în ceea ce priveşte suspendarea sentinţei şi a acordat un nou termen pentru data de 26 ianuarie 2009. Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.
4. Data: 26 ianuarie 2009: a avut loc al patrulea termen şi ultimul în procedura de revizuire care face obiectul dosarului 10664/1/2007 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de 9 judecători.Completul de judecată a fost condus de către judecătorul Lidia Bărbulescu, fost preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru criminalul Paizs Ferenc s-a prezentat avocatul Szász Ferenc. Din partea intimatelor părţi civile a fost prezent Agache Aurel Dionisie. Intimata parte vătămată Agache Aurel Dionisie a cerut amânarea judecării revizuirii sub motivul lipsei  procedurii de citare întrucât în opinia sa, Filip Orban Daniela şi Konrad Ioan nu mai au domiciliul în Târgu Secuiesc încă din anul 1992 respectiv 1991. Procurorarea de şedinţă Nicoleta Eucarie s-a opus motivând că cei doi nu au un rol activ în această procedură şi că de fapt se judecă doar cererea celor 2 revizuenţi a căror cerere trebuie tratată cu celeritate(cu prioritate).  Instanţa a fost de acord cu punctul de vedere al procurorului de şedinţă şi a hotărât judecarea cererii de revizuire. A luat cuvântul avocatul Szasz Ferenc care a cerut completarea Încheierii din data de 29 septembrie 2008 prin care s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul 939/200, în sensul de a se menţiona în Încheierea din cauză faptul că se suspendă Sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 1775/1998, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul nr. 939/2000, până la judecarea cererii de revizuire. A fost respinsă şi această cerere şi s-a dat cuvântul în fond unde avocatul Szasz Ferenc a cerut admiterea cererii de revizuire şi trimiterea dosarului pentru rejudecare la instanţa de fond. Avocatul lui Hejja a cerut şi el acelaşi lucru achiesând la opinia avocatului Ferenc. Intimata parte civilă Agache Aurel Dionisie a prezentat punctul de vedere al familiei Agache aşa cum a fost el trimis instanţei pe data de 08 ianuarie 2009, în sensul admiterii cererii de revizuire numai pentru Paizs Octavian,  şi respingerea pentru ceilalţi 4, reluând în faţa instanţei toate acele idei fundamentate în respectivul memoriu. A luat cuvântul procuroarea de şedinţă care a cerut respingerea cererii de revizuire pentru Hejja Dezideriu şi a solicitat acceptarea cererii de revizuire în ceea ce priveşte pe PAIZS Octavian în sensul desfiinţării numai pentru acesta a sentinţei în cazul Agache şi trimiterea spre rejudecare a cauzei la instanţa de fond, combătând astfel punctul de vedere al familiei Agache care ar fi dorit înlăturarea consecinţelor încălcării drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană chiar în faţa instanţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanţa a pronunţat Decizia nr. 59 din data de 26 ianuarie 2009 prin care admite cererea de revizuire formulată de Paisz Ferenc, pt condamnat Paizs Octavian împotriva sent. pen. nr. 70/15.02.1999, pron. de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală în dosarul nr. 1775/1998, decizia pen. nr. 544/18.11.1999, pron. de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală în dosarul 1702/1999 şi decizia pen.1603 din 26.03.2001, pron de CSJ, Secţia penală în dosarul 939/2000, privind pe inculpaţii Filip Orban Daniela Kamilla, Reiner Anton şi Konrad Ioan. Desfiinţează în parte, hotărârile atacate, numai în ceea ce priveste pe inculpatul Paisz Octavian. Trimite cauza la Tribunalul Bucureşti, pentru rejudecare, în ceea ce priveşte pe inculpatul Paisz Octavian. Respinge, ca nefondată, cererea de revizuire formulată de condamnatul Hejja Dezideriu Iuliu împotriva aceloraşi hotărâri. Obligă revizuentul condamnat Hejja Dezideriu Iuliu la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuilei judiciare către stat din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se va avansa din fondul MJ.
*****************************************************************
Procedura Juridică în Detaliu
Cererea a fost depusă în mod eronat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe data de 21.11.2007.

Subsemnaţii HEJJA Dezideriu (domiciliat în RO - 525400, Târgu Secuiesc, Strada Bem Jozsef nr. 40, Judeţul Covasna) în nume propriu, şi Paizs Ferenc (domiciliat în RO-525400, Târgu Secuiesc, Strada Raczok nr. 8, judeţul Covasna) în numele tatălui meu PAIZS Octavian cerem
revizuirea - sentinţei penale nr. 70 din 15 februarie 1999 a Tribunalului Bucureşti, secţia penală
- deciziei penale nr. 544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia penală
- deciziei nr. 1602 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie  secţia penală.

Cerem ca prin revizuire să dispuneţi desfiinţarea hotărârilor susmenţionate şi rejudecarea pe fond a cauzei faţă de toţi inculpaţii şi achitarea noastră de sub toate infracţiunile pentru care am fost condamnaţi prin hotărârile susmenţionate.

Totodată vă rugăm să dispuneţi suspendarea executării hotărârilor atacte şi suspendarea plăţii despăgubirii civile către partea vătămată.
Cererea noastră se bazează:
În drept
Art. 408. Indice 1. al Codului de Procedură Penală
Anexăm
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, dată pe 27 septembrie 2007.
HEJJA Dezideriu                                                  PAIZS Octavian prin fiul PAIZS Ferenc
Domnului Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
*****************************************************************

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ---------------------------------------------------------Operator 3883
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE                                                    27.11.2007
SECŢIA JUDICIARĂ
SERVICIUL JUDICIAR PENAL
Nr. 14291/1111/2007

Către

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- Completul de 9 judecători  -
Vă trimitem cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 70 din 15 februarie 1999 a Tribunalului Bucureşti, deciziei penale nr. 544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti şi deciziei nr. 1602 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţii - Secţia penală formulată de petiţionarii HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS FERENC (pentru PAIZS Octavian), împreună cu decizia CEDO din 27 septembrie 2007, întrucât competenţa de soluţionare vă aparţine.
PROCUROR ŞEF SECŢIE
Iuliana Nedelcu
*****************************************************************


I  termen.    25 februarie 2008 :

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

ÎNCHEIERE                                                                           Dosar nr. 10664/1/2007

Şedinţa publică de la 25 februarie 2008

PREŞEDINTE : Livia Doina Stanciu Preşedintele Secţiei Penale
Georgeta Cătănoiu - judecător
Ana Măria Dascălu - judecător
Gheorghe Dumitru - judecător
Magdalena Dumitru - judecător
Gilica Ciucă - judecător
Ana Alexandrina Savin - judecător
Elisabeta loanitiu - judecător
Liliana Vişan - judecător

Magistrat asistent: Aurelia Petre

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

a fost reprezentat prin: Procuror Nicoleta Eucarie

S-a luat în examinare cererea de revizuire formulată de condamnatul HEJJA DEZIDERIU şi de PAIZS FERENC (fiu al condamnatului PAIZS OCTAVIAN), în baza art.4081 Cod procedură penală, împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia penală, a deciziei penale nr.544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I penală şi a deciziei penale nr.1603 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia penală.

La apelul nominal au lipsit revizuienţii.

Revizuientul Hejja Dezideriu a fost reprezentat de apărător desemnat din oficiu, avocat Constantin Nicolae, iar revizuientul Paisz Octavian a fost reprezentat de apărător ales, avocat Szasz Ferenc.

Pentru traducerea dezbaterilor s-a prezentat interpretul de limbă maghiară Biro Ana.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul asistent a învederat lipsa dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile a căror revizuire se solicită.

Procurorul a solicitat amânarea judecării cauzei pentru lipsa dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile judecătoreşti a căror revizuire se solicită şi pentru ca revizuienţii să depună traducerea în limba română a hotărârii C.E.D.O. pronunţată în cauză.

Apărătorul revizuientului Paizs Octavian a solicitat amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării, deoarece a fost recent angajat de revizuient şi pentru a preciza în scris temeiurile de drept şi de fapt ale cererii de revizuire.

A arătat că este în posesia traducerii legalizate a hotărârii C.E.D.O. şi că se obligă ca până la sfârşitul şedinţei de judecată să depună la dosar o copie xerox a acesteia.

CURTEA

Conform art.302 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 4081 Cod procedură penală, constatând întemeiată cererea apărătorului revizuientului Paizs Octavian, în vederea pregătirii apărării şi pentru a preciza în scris temeiurile de fapt şi de drept ale cererii de revizuire ;

În vederea ataşării la dosarul cauzei a dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile a căror revizuire se solicită;

DISPUNE

Amână judecata cauzei la data de 19 mai 2008. Se vor cita revizuienţii.

Se va emite adresă pentru ataşarea dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile a căror revizuire se solicită.

Se menţine delegaţia interpretului de limbă maghiară Biro Ana şi a apărătorului din oficiu al revizuientului Hejja Dezideriu, avocat Constantin Nicolae.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 25 februarie 2008.

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE
Livia Doina Stanciu

MAGISTRAT ASISTENT
Aurelia Petre

*****************************************************************

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Nr. 10664/1/2007
17 martie 2008

Către,

TRIBUNALUL BUCUREŞTI
-Secţia I Penală-

În vederea soluţionării cererii de revizuire formulată de HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS FERENC, împotriva sentinţei nr.70/1999 a Tribunalului Bucureşti, cauză ce formează obiectul dosarului nr. 10664/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Complet de 9 Judecători, vă rugăm ca până la termenul din 19.05.2008, fixat în cauză să ne înaintaţi dosarul nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie-Secţia penală, dosar ce v-a fost înaintat la data de 5.07.2001 precum şi a celorlalte dosare ataşate, respectiv: dosarul nr. 1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti; dosarul nr. 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti; dosarul nr. 14/1998 al Tribunalului Covasna şi dosarul nr. l29/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna.

PRIM GREFIER. C. STAN

*****************************************************************

TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA I PENALĂ
DOSAR NR. 1775/1998
DATA 02.04.2007
Operator de date cu caracter personal 4460

CĂTRE,
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLET DE 9 JUDECĂTORI

Urmare adresei dumneavoastră nr. l0664/l/2007cu termen de judecată la data de 19.05.2008, vă comunicăm că dosarul sus menţionat privind pe HEJJA DEZIDERU şi alţii, a fost înaintat la MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Direcţia Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului conform adresei nr.Ll/2315 1149 R/AG/4 din 22.02.2008, la data de 28.02.2008 şi nu a fost restituit până în prezent.

GREFIER ARHIVAR
NICOLAE MIHAELA

*****************************************************************

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Direcţia Agent Guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

L1/ 4134
1149 R/AG/9

17 aprilie 2008

Stimată doamnă preşedinte,

În continuarea corespondenţei noastre cu privire la cauza Agache şi alţii împotriva României, aflată pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care se invocă încălcarea de către autorităţile române a articolului 2 (dreptul la viaţă) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, avem onoarea de a vă restitui alăturat dosarul penal nr. 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti, secţia I penală (159 file şi formele de executare), în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. 70 din data de 15 februarie 1999 la care sunt ataşate dosarul nr. 1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală (113 file), în care a fost pronunţată decizia penală nr. 544 din data de 18 noiembrie 1999 şi dosarul nr. 939/2000 a Curţii Supreme de Justiţie (93 file), în care a fost pronunţată decizia nr. 1603 din data de 26 martie 2001, precum şi dosarul nr. 4/1998 al Tribunalului Covasna cusut cu dosarul de urmărire penală nr. 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (cele două dosare totalizând 238 de file).
Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat în stabilirea situaţiei de fapt în prezenta cauză şi sperând în continuarea colaborării între instituţiile noastre, vă rog să primiţi, stimată doamnă preşedinte, asigurarea deosebitei mele consideraţii.
Răzvan-Horatiu Radu,
Subsecretar de stat

Doamnei judecător Lia Savonea
Preşedinte - Secţia I penală
Tribunalul Bucureşti

Aleea Modrogan nr.14 Sector 1,Bucureşti; ROMANIA
Telefon ; 021-319.21.91 Fax: 021-319.22.29 E-mail:: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

*****************************************************************

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Nr. 10664/1/2007
6 mai 2008

Către,

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Direcţia Agentul Guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În vederea soluţionării cererii de revizuire formulată de HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS FERENC, împotriva sentinţei nr.70/1999 a Tribunalului Bucureşti, cauză ce formează obiectul dosarului nr.10664/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Complet de 9 Judecători, vă rugăm ca până la termenul din 19.05.2008, fixat în cauză să ne înaintaţi dosarul nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justitie-Sectia penală, dosar ce v-a fost înaintat la data de 28.02.2008 de către Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, conform adresei nr. Ll/2315 1149R/AG/4 din 22.02.2008, precum şi a celorlalte dosare ataşate, respectiv : dosarul nr.1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti; dosarul nr.1775/1998 al Tribunalului Bucureşti; dosarul nr. 14/1998 al Tribunalului Covasna şi dosarul nr.!29/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna.

PRIM GREFIER,
C.Stan

*****************************************************************

U.N.B.R., BAROUL HARGHITA. CABINET DE. AVOCAT SZÁSZ FERENC
Miercurea-Ciuc, str. Korosi Cs. Sandor. nr. 7, judeţul Harghita
Dosar nr. 10664/1/2007    Termen la 19.mai 2008
Către,
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Subsemnatul PAIZS FERENC, domiciliat în mun. Târgu-Secui sc, str. Raczok. nr. 8, judeţul Covasna. în numele tatălui meu, al condamnatului-revizuent PAIZS OCTAVIAN. formulez o precizare la

CEREREA DE REVIZUIRE


a Sentinţei Penale nr. 70 din 15 februarie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Penală nr. 1602 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care solicit cu respect înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, ca prin Decizia ce va pronunţa în cauză să dispună următoarele:

  • admiterea cererii de revizuire
  • în temeiul art. 408/1 pct. 11 lit. "b" cod de procedură penală desfiinţarea hotărârilor atacate, şi întrucât este necesară administrarea de probe, să dispună rejudecarea cauzei de către Tribunalul    Bucureşti, instanţă în faţa căruia s-a produs încălcarea dreptului constatat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
În temeiul art. 408/1 pct. 5 cod de procedură penală solicit suspendarea hotărârii atacate până la judecarea cererii de revizuire.


În fapt: Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din 27. septembrie 2007 pronunţată în cazul REINER ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI a considerat că prin procedura internă, dreptul la apărare a condamnatului-revizuent Paizs Octavian suferit o limitărie, în sensul că nu a beneficiat de un proces echitabil, existând o violare al art 6 paragraful I şi paragraful 3 lit. "d" al Convenţiei, conform căruia "Orice acuzat are dreptul mai ales la : (...)    d), să interogheze sau sa facă interogat martorii în sarcină şi să obţină convocarea şi interogarea martorilor în descărcare în acelaşi condiţii ca şi martorii în sarcină..)".

În conformitate cu prevederile art. 408/1 cod de procedură penală "hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi supuse revizuirii, dacă consecinţele grave aie acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate. "

Solicit cu respect onoratei instanţe de judecată să reţină, că şi în momentul de faţă consecinţele grave ale încălcării constatate de către Curtea europeană a Drepturilor omului continuă să-şi producă efectele.

Încălcările constatate, aşa cum s-a arătat mai sus, reprezintă nerespectarea prevederilor art. 6 paragraful 1 şi paragraful 3 lit. "d" din Convenţie, conform căruia orice acuzat are dreptul proces echitabil ( paragraful l al art.6 din Convenţie ) respectiv dreptul să interogheze sau să fi interogat martorii în sarcină ( martorii acuzării) respectiv să obţină convocarea şi interogarea martorilor în descărcare (martorii apărării) în acelaşi condiţii ca şi martorii în sarcină... (....).

Consecinţele grave ale acestor încălcări, constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi în momentul de faţă îşi produc efectele negative asupra persoanei condamnatului-revizuent Paizs Octavian, cel care se află sub puterea unei hotărâri definitive şi irevocabile de condamnare, rezultatul unui proces inechitabil, în care nu a avut posibilitatea să-şi exercite dreptul la apărare prin interogarea martorilor acuzării şi să-şi dovedească nevinovăţia raportat la acuzaţiile care i-au fost aduse. Ca urmare a acestei hotărâri de condamnare, rezultatul unui proces inechitabil, condamnatul-revizuent Paizs Octavian a trebuit să-şi părăsească familia respectiv ţara şi să ceară azil politic în Republica Ungară, unde locuieşte şi în prezent.

Solicit cu respect Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să reţină, că aceste consecinţe grave, rezultate din încălcările constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate, procedură prin care condamnatul-revizuent va avea posibilitate să interogheze "martorii în sarcină" aşa cum prevede art. 6 paragraful 3 lit. "d" din Convenţie, beneficiind astfel de un proces echitabil în lumina pevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţie. Numai printr-o astfel de procedură există posibilitatea înlăturării consecinţelor grave ce decurg din încălcările constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Remedierea consecinţelor grave ale încălcărilor constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu se poate realiza doar prin revizuirea hotărârii atacate, şi întrucât se impune administrarea unor probe (audierea "martorilor în sarcină" - martorilor acuzării), solicit admiterea cererii de revizuire, desfiinţarea hotărârilor atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bucureşti, instanţei, în faţa căreia s-a produs încălcarea dreptului garantat de art. 6 paragraful 1. şi 3 din Convenţie, încălcare ce s-a materializat prin omisiunea Tribunalului Bucureşti de a mai cita martorii acuzării, aplicând fără un motiv prevederile art. 329 cod de procedură penală.

Pentru motivele mai sus menţionate, solicit admiterea cererii de revizuire aşa cum a fost formulată.

În drept: art. 408/1 cod de procedură penală

În probaţiune: solicit proba cu înscrisuri şi proba cu hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Târgu-Secuiesc, la 09.05.2008

Cu stimă, Paizs Ferenc în numele lui Paizs Octavian,
prin avocat Szasz Ferenc

*****************************************************************

I  termen.    25 februarie 2008 :

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

ÎNCHEIERE                                                                           Dosar nr. 10664/1/2007

Şedinţa publică de la 19 mai 2008

PREŞEDINTE :  ANTON PANDREA Vicepreşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie Şi Justiţie
ALIXANDRI VASILE - judecător
MĂDĂLINA CRISTINA BUTA - judecător
IONUŢ MATEI - judecător
PAULA PANTEA - judecător
BEATRICE IOANA NESTOR - judecător
ALINA IULIANA ŢUCA - judecător
ELENA CARMEN POPIAG - judecător
ŞTEFAN CIONTU - judecător

Magistrat asistent: Ştefania Petre

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

a fost reprezentat prin: Procuror Nicoleta Eucarie


S-a luat în examinare, cererea de revizuire formulată de condamnatul HEJJA DEZIDERIU şi de PAIZS FERENC, pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN, împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, a Tribunalului Bucureşti, Secţia penală, deciziei penale nr.544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I penală şi deciziei penale nr.1603 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia penală.
La apelul nominal a răspuns revizuentul Paizs Ferenc, pentru condamnatul Paizs Octavian.
A lipsit revizuentul Hejja Dezideriu, aflat în stare de libertate, pentru care s-a prezentat apărător desemnat din oficiu, avocat Constantin Nicolae.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
S-a referit de către magistratul asistent că nu au fost ataşate la dosarul cauzei, dosarele în care s-au pronunţat hotărârile vizate prin cererea de revizuire.
Procurorul a pus concluzii de amânare a judecării cauzei.

CURTEA

în vederea ataşării dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile a căror revizuire se solicită,

DISPUNE

Amână cauza la 29 septembrie 2008.
Se va reveni cu adresă la Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru înaintarea dosarelor: nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală, în care s-a pronunţat decizia penală nr.1603 din 26 martie 2001, nr. 1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti, nr.1775/1998 al Tribunalului Bucureşti, nr.4/1998 al Tribunalului Covasna şi nr.129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna, toate privind pe Hejja Dezideriu şi alţii.
Se va cita revizuentul Hejja Dezideriu, ca în precedent, revizuentul Paizs Ferenc, pentru condamnatul Paizs Octavian, având termenul în cunoştinţă.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 mai 2008.

VICEPREŞEDINTELE

ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
Anton Pandrea

MAGISTRAT ASISTENT ŞEF Ştefania Petre


Dosar nr. 10664/1/2007    TERMEN: 29 septembrie 2008

Cit. reviz. cond. HEJJA DEZIDERIU - Târgu Secuiesc, strada Bem József,
nr.40, judeţul Covasna

*****************************************************************

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Nr. 10664/1/2007
22 mai 2008

Către,

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Direcţia Agentul Guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În vederea soluţionării cererii de revizuire formulată de HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS FERENC, împotriva sentinţei nr.70/1999 a Tribunalului Bucureşti, cauză ce formează obiectul dosarului nr.10664/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Complet de 9 Judecători, vă rugăm ca până la termenul din 29 septembrie2008, fixat în cauză să ne înaintaţi dosarul nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justitie-Sectia penală, dosar ce v-a fost înaintat la data de 28.02.2008 de către Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, conform adresei nr. Ll/2315 1149R/AG/4 din 22.02.2008, precum şi a celorlalte dosare ataşate, respectiv : dosarul nr.1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti; dosarul nr.1775/1998 al Tribunalului Bucureşti; dosarul nr. 14/1998 al Tribunalului Covasna şi dosarul nr.!29/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna.

PRIM GREFIER,
C.Stan
*****************************************************************
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Direcţia Agent Guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

L1/ 4134
1149 R/AG/9

26 mai 2008

Stimată doamnă preşedinte,

Ne adresăm dumneavoastră ca răspuns la adresa nr. 10664/1/2007 din data de 22 mai 2008, prin care ne-aţi solicitat înaintarea dosarului nr. 939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererii de revizuire formulate de Heija Dezideriu şi Paizs Ferenc împotriva sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti.

Avem onoarea de a vă aduce la cunoştinţă faptul că dosarul sus-menţionat a fost restituit Tribunalului Bucureşti, secţia I penală, alături de dosarele ataşate: dosarul nr. 1775/1998 al Tribunalului Bucureşi, secţia I penală (159 file şi formele de executare), în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. 70 din data de 15 februarie 1999, dosarul nr. 1702/1999 al Curţi de Apel Eîucureşti, secţia I penală (113 file), în care a fost pronunţată decizia penală nr. 544 din data de 18 noiembrie 1999, precum şi dosarul nr. 4/1998 al Tribunalului Covasna cusut cu dosarul de urmărire penală nr. 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (cele două dosare totalizând 238 de file), conform adresei noastre nr, L1/4134,1149R/AG/9 din data de 17 aprilie 2008 (anexă).

Cu deosebită consideraţie

Răzvan-Horatiu Radu,
Subsecretar de stat

Doamnei judecător Lia Savonea
Preşedinte - Secţia I penală
Tribunalul Bucureşti

Aleea Modrogan nr.14 Sector 1,Bucureşti; ROMANIA
Telefon ; 021-319.21.91 Fax: 021-319.22.29 E-mail:: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

*****************************************************************

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

Nr. 10664/1/2007
17 martie 2008

Către,

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA I PENALĂ


În vederea soluţionării cererii de revizuire formulată de HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS FERENC, împotriva sentinţei nr.70/1999 a Tribunalului Bucureşti, cauză ce formează obiectul dosarului nr. 10664/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Complet de 9 Judecători, vă rugăm ca până la termenul din 29 septembrie 2008, fixat în cauză să ne înaintaţi dosarul nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie-Secţia penală, dosar ce v-a fost înaintat la data de 17.04.2008 de către Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, conform adresei nr. Ll/4134, 1149R/AG/4 din 17 aprilie 2008, precum şi a celorlalte dosare ataşate, respectiv: dosarul nr. 1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti; dosarul nr. 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti; dosarul nr.4/1998 al Tribunalului Covasna şi dosarul nr.l29/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna.

PRIM GREFIER,
C. Stan

*****************************************************************

TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA I-A PENALĂ
DOSAR NR. 1775/1998
DATA : 13.06. 2008

CĂTRE
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLET DE 9 JUDECĂTORI

Urmare adresei dumneavoastră nr. 10664/1/2007 cu termen de judecată la 29.09.2008, vă înaintăm alăturat dosarul sus menţionat privind pe Filip Orban D., cu rugăminte de a fi restituit după soluţionare.

GREFIER ARHIVAR
NICOLAE MIHAELA

*****************************************************************

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI
ÎNCHEIERE
Dosar nr. 10664/1/2007
Şedinţa publică de la 29 septembrie 2008
PREŞEDINTE : ANTON PANDREA Vicepreşedintele înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie
LIVIA DOINA STANCIU -  Preşedintele Secţiei penale
IONUŢ MATEI -  judecător
IOANA SURDESCU -  judecător
MARIOARA PRODAN -  judecător
CRISTINA TARCEA -  judecător
ELENA DANIELA MARTA -  judecător
EUGENIA MARIN -  judecător
IULIANA PUŞOIU -  judecător


Magistrat asistent: Marcela Radu


Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de: Procuror Nicoleta Eucarie

S-au luat în examinare cererile formulate de condamnatul HEJJA DEZIDERIU şi de PAIZS FERENC, pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN, de suspendare a executării deciziei penale nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală în dosarul nr. 939/2000.
La apelul nominal au lipsit revizuentul Hejja Dezideriu pentru apărarea intereselor căruia s-a prezentat apărător desemnat din oficiu, avocat Constantin Nicolae şi revizuentul Paisz Ferenc (pentru condamnatul Paizs Octavian), pentru apărarea intereselor căruia s-a prezentat apărător ales, avocat Szasz Ferenc.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Magistratul asistent a învederat că la dosarul cauzei au fost ataşate dosarele în care s-au pronunţat hotărârile a căror revizuire se solicită.
Având cuvântul pe cererea de suspendare,apărătorul revizuentului Paizs Ferenc pentru condamnatul Paizs Octavian), a solicitat, în temeiul art. 4081
pct.5 Cod procedură penală, suspendarea executării hotărârii atacate până la soluţionarea cererii de revizuire, având în vedere că prin hotărârea din 27 septembrie 2007 pronunţată de CEDO s-a constatat că dreptul la apărare al condamnatului Paizs Octavian a suferit o limitare, în sensul că nu a beneficiat de un proces echitabil, existând o violare a art. 6 paragraful 1 şi 3 lit. d a Convenţiei.
Pe fondul cauzei, apărătorul a solicitat acordarea unui termen pentru a da posibilitatea revizuentului condamnat Paizs Octavian să se prezinte în faţa instanţei şi să susţină cererea de revizuire.
Apărătorul revizuentului Hejja Dezideriu a achiesat la concluziile colegului său, solicitând suspendarea executării hotărârilor atacate.
Având cuvântul cu privire la cererile formulate, reprezentantul Parchetului a pus concluzii de admitere a cererii de suspendare a executării deciziei penale nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală în dosarul nr. 939/2000, arătând că hotărârea din 27 septembrie 2007 a CEDO a statuat asupra încălcării art. 6 paragraful 1 şi 3 lit. d a Convenţiei în ceea ce îi priveşte pe condamnaţii Hejja Dezideriu şi Paizs Octavian.
în ceea ce priveşte cererea de amânare formulată de revizuentul Paizs Octavian, prin apărător, reprezentantul Parchetului a pus concluzii de admitere, solicitând ca pentru termenul ce se va acorda, să se dispună citarea tuturor părţilor din dosarul nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie, Secţia penală.

CURTEA Cu privire la cererile formulate;

Verificând actele dosarului constată următoarele:
La data de 29 noiembrie 2007, s-a înregistrat pe rolul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători, cauza penală având ca obiect cererea de revizuire formulată, în baza art. 4081 Cod procedură penală, de condamnatul HEJJA DEZIDERIU şi de PAIZS FERENC, pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN, împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, a Tribunalului Bucureşti, Secţia penală,a deciziei penale nr.544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I penală şi a deciziei penale nr.1603 din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia penală.
în cuprinsul cererii de revizuire, revizuenţii condamnaţi au solicitat suspendarea executării hotărârilor atacate şi suspendarea plăţii despăgubirilor civile către partea vătămată.
Prin încheierea din 25 februarie 2008, s-a dispus amânarea judecării cauzei la data de 19 mai 2008 pentru a se preciza în scris temeiurile de fapt şi de drept ale cererii de revizuire şi în vederea ataşării dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile vizate prin cererea de revizuire, precum şi pentru a se depune la dosar traducerea în limba română a hotărârii CEDO.
Prin precizările depuse la 15 mai 2008, revizuentul Paizs Ferenc, pentru condamnatul Paizs Octavian, a prezentat temeiurile de drept şi de fapt ale cererii de revizuire, reiterând cererea de suspendare a hotărârii atacate până la judecarea cererii de revizuire.
în şedinţa din 19 mai 2008, constatându-se că nu au fost ataşate dosarele nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală, în care s-a pronunţat decizia penală nr.Î603 din 26 martie 2001, nr.1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti, nr.1775/1998 al Tribunalului Bucureşti, nr.4/1998 al Tribunalului Covasna şi nr.129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Covasna, s-a amânat cauza pentru 29 septembrie 2008.
Potrivit dispoziţiilor art.4081 alin.5 Cod procedură penală, instanţa sesizată cu cererea de revizuire poate dispune din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării hotărârii atacate.
Constatând că prin hotărârea din 27 septembrie 2007 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Reiner şi alţii împotriva României s-a constatat că dreptul la apărare al condamnatului Paizs Octavian a suferit o limitare, în sensul că nu a beneficiat de un proces echitabil, existând o violare a art. 6 paragraful 1 şi 3 lit. d a Convenţiei precum şi faptul că a existat o violare a art. 6 paragraful 1 din Convenţie, în ceea ce priveşte durata procedurii faţă de condamnaţii Hejja Dezideriu şi Paizs Octavian, Curtea va admite cererile de suspendare a executării deciziei penale nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală în dosarul nr. 939/2000, numai în ceea ce-i priveşte pe condamnaţii Hejja Dezideriu şi Paizs Octavian, până la soluţionarea cererii de revizuire.
Constatând întemeiată cererea de amânare formulată de revizuentul Paizs Octavian, prin apărător, pentru a-i da acestuia posibilitatea să se prezinte;

DISPUNE

Admite cererile de suspendare a executării hotărârii atacate, formulate de condamnatul HEJJA DEZIDERIU şi de PAIZS FERENC, pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN.
În baza art. 4081 alin. 5 Cod procedură penală, dispune suspendarea executării deciziei nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală în dosarul nr. 939/2000, numai în ceea ce-i priveşte pe condamnaţii Hejja Dezideriu şi Paizs Octavian, până la soluţionarea cererii de revizuire.

Acordă termen la 26 ianuarie 2009 pentru când se vor cita revizuentul condamnat Hejja Dezideriu şi Paizs Ferencz, pentru condamnatul Paizs Octavian, precum şi inculpaţii Paizs Octavian, Filip Orban Daniela Kamilla, Reiner Anton, Konrad loan şi părţile civile Agache Ileana, Agache Aurel Dionisie, Depner lleana( fostă Agache), Agache loan şi Agache Andrei Ovidiu.
Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 29 septembrie 2008.

Vicepreşedintele înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie
ANTON PANDREA

Preşedintele Secţiei penale
LIVIA DOINA STANCIU

IONUŢ MATEI -  judecător
IOANA SURDESCU -  judecător
MARIOARA PRODAN -  judecător
CRISTINA TARCEA -  judecător
ELENA DANIELA MARTA -  judecător
EUGENIA MARIN -  judecător
IULIANA PUŞOIU -  judecător
MAGISTRAT ASISTENT Marcela Radu


Dosar nr. 10664/1/2007    TERMEN: 26 ianuarie 2009

Cit. reviz. cond. HEJJA DEZIDERIU - Târgu Secuiesc, strada Bem József,
nr.40, judeţul Covasna
TC. reviz. PAIZS FERENC, pentru condamnatul PAIZS OCTAVIAN
Cit. rev. cond. PAIZS OCTAVIAN (fiul lui Francisc şi al Elisabetei, născut la
2 octombrie 1934)

*****************************************************************

U.N.B.R., BAROUL HARGHITA, CABINET DE AVOCAT SZASZ FERENC

Miercurea Ciuc, str. Korosi Cs. Sandor nr. 7, judeţul Harghita

Dosar nr. 10.664/1/2007

Către Î.C.C.J BUCUREŞTI -SECŢIA PENALĂ

- Completul de 9 judecători -


Subsemnatul PAIZS FERENC, domiciliat în mun. Tg. Secuiesc, str. Raczok, nr.8, judeţul Covasna, în numele tatălui meu, al condamnatului - revizuent PAIZS OCTAVIAN, prin prezenta cerere solicit completarea Încheierii din data de 29 septembrie 2008 prin care s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul 939/200, în sensul de a se menţiona în Încheierea din cauză faptul că se suspendă Sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 1775/1998, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul nr. 939/2000, până la judecarea cererii de revizuire.

Vă mulţumesc anticipat.

Tg - Secuiesc, la 03.12.2008

Cu stimă, condamnatul - revizuent Paizs Octavian

prin avocat Szasz Ferenc

actul a fost depus la registratura generală cu intrarea nr. 36387 pe data de 04 decembrie 2008

pe data de 05 decembrie 2008 a ajuns la dosar.

Menţiunea judecătorului: La dosar. Se va discuta la termenul fixat pentru a se dispune în conformitate cu art. 195 al. 1 Cod Procedură Penală.

*****************************************************************

Punctul de vedere al Familiei Agache referitoare la revizuire

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel