Biografia ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Colonelul Post Mortem Agache Aurel - Biografia colonelului post mortem Agache Aurel

Biografia ofiţerului de miliţie Agache Aurel


Poza ofițerului de miliție Agache Aurel DionisieOfiţerul de miliţie Agache Aurel s-a născut pe data de  14 august 1946 în comuna Podu Turcului, Bacău şi a murit în chinuri, ucis de elemente infractoare şi turbulente, pe data de 22 decembrie 1989 la Tîrgu Secuiesc, jud. Covasna).

Armamentul din dotare al ofiţerului de miliţie Agache Aurel a fost un pistol calibru 7,65 mm, model 74, seria A. D. 9045. În momentul uciderii sale pistolul respectiv se afla în fişetul din camera ofiţerului de serviciu, la sediul miliţiei din oraşul Târgu Secuiesc[1]

Activitate profesională

Şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Ministerului de Interne la compartimentul economic care se ocupa cu: sarcini de prevenire şi descoperire a infracţiunilor de delapidare, abuz şi neglijenţă în serviciu, înşelăciune în dauna avutului public, speculă şi contrabandă, operaţiuni interzise cu mijloace de plată străine, metale şi pietre preţioase, corupţie, în domeniul regulilor de comerţ, a regimului de ocrotire a patrimoniului cultural naţional. Practic a lucrat în aparatul de miliţie în perioada 14 august 1968 - 22 decembrie 1989, în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii economice, în raza de competenţă a miliţiei oraşului Târgu Secuiesc (jud. Covasna)[2] cu excepţia perioadei cuprinse între 15 octombrie 1986 - 15 octombrie 1988 când a îndeplinit funcţia de şef al miliţiei oraşului Baraolt (jud. Covasna)[2]

Denumirea armei (serviciul sau specialitatea militară): MILIŢIE

Ordinul prin care se stabileşte specialitatea militară: 2374 din data de 14 august 1968

 • Locotenent: prin ordinul nr. 2374 din data de 14 august 1968 [3]
 • Locotenent Major: prin ordinul nr. 2515 din data de 23 august 1972 [3]
 • Căpitan : prin ordinul nr. 2171 din data de 23 august 1977[3]
 • Maior: prin ordinul nr. 215 din 23 august 1983[3]
 • Locotenent Colonel: prin ordinul M.I. nr. II / 01428/decembrie 1989[3]
 • Colonel Post Mortem: prin ordinul M.I. nr. II / 02821 din data de 22 decembrie 1995[3]

Decoraţii: [3]

 • Medalia „meritul militar" clasa II- a prin decretul Consiliului de Stat nr. 458 din 10 august 1973
 • Medalia „meritul militar" clasa a I-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 67 din 20 februarie 1979
 • Ordinul Meritul militar clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 158 din 15 august 1984.
 • Ordinul Meritul militar clasa a II-a prin decret prezidenţia nr. 76 din 09 iunie 1989.
Activitate politică

Membru al Partidului Comunist Român din data de 01 octombrie 1970[3]

Absolvent în 1986 al Universităţii Politice şi de Conducere Târgu Secuiesc cu lucrarea de diplomă: „Locul şi rolul revoluţiei Române din august 1944 în istoria Universală"[5]

Funcţii politice: Locţiitor secretar cu probleme de propagandă şi agitaţie la organizaţia de bază Miliţia Târgu Secuiesc - din anul 1977.

Studii
a.) Civile:
 • Şcoala elementară în perioada 1953 - 1960 în comuna Podul Turcului
 • Liceul teoretic "Alexandru Vlahuţă" din comuna Podul Turcului în perioada 1961-1965.
 • Facultatea de Drept seria (1970) din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi cu lucrarea de diplomă „Noţiunea Generală de Infracţiune". (sesiunea iunie 1971)[6]
 • Facultatea de Istorie seria 1982 din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi cu media 8 la examenul de diplomă )[7]

b.) Militare:

 • Şcoala militară de ofiţeri de miliţie nr. 2 din Bucureşti, în perioada 1965 -1968
 • Curs de perfecţionare 2 luni profil "economic" - Şoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de miliţie Bucureşti în perioada 05 septembrie 1975- 30 octombrie 1975: media 8.50
 • Curs de perfecţionare 2 luni profil "economic" - Şoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de miliţie Bucureşti în perioada 14 octombrie 1980- 13 decembrie 1980: media 8.75
 • Curs de perfecţionare 6 luni profil "cadre didactice" - U.M. 0433 Câmpina, în perioada 30 august 1984- 28 februarie 1985 : "foarte bine"
 • Curs de perfecţionare 20 zile profil "şefi miliţii orăşeneşti" - Şoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de miliţie Bucureşti, în perioada 13 octombrie 1986- 01 noiembrie 1986: media 8.00

Aprecieri asupra activităţii sale

Fragmente din dosarul de cadre:

În timpul şcolii de ofiţeri de miliţie: (U.M: 0565 de la Băneasa)

6 octombrie 1965: declaraţie Agache Aurel: „am raportat că vreau să plec din şcoală pentru-că nu mă pot acomoda şi nu pot face faţă cerinţelor referitoare la materiile predate. După mai multă gândire mi-am dat seama că nu e bine ce fac, că pot face faţă materiilor şi mă angajez să respect întocmai ordinele superiorilor."[3]

7 octombrie 1965: A refuzat executarea ordinelor pentru-că s-a procedat greşit cu el. A comentat ironic[3]

Sancţiuni primite în timpul şcolii de ofiţeri de miliţie
A fost pedepsit de 2 ori cu serviciu peste rînd şi opriri din învoire.

1968: Posedă un nivel satisfăcător de cunoştinţe, având lacune în ceea ce priveşte atitudinea de muncă[3]

Sancţiuni în timpul activităţii de ofiţer de miliţie.

A primit o mustrare severă pentru lipsă nemotivată de la program şi părăsirea garnizoanei[3]

5 zile de arest: refuză executarea serviciului de zi pe unitate[3]

Activitatea ofiţerului de miliţie Agache Aurel a fost apreciată în dosarul de cadre pe toată perioada de activitate după cum urmează "[3]

 • Şcoala de Ofiţeri de Miliţie: 06 septembrie 1965 - 31 iulie 1968: "Satisfăcător"

La pregătirea militară a obţinut rezultate bune la tragerile cu pistoletul, dar nu acelaşi lucru l-a dovedit şi în ce priveşte instrucţia de front, cunoaşterea prescripţiunilor regulamentare şi aplicarea lor în practică, fiind cam comod, avînd uneori o ţinută neglijentă, iar în unele situaţii a comentat ordinele comandanţilor.

În unele perioade elevul a comis şi unele abateri de la regulile de conduită, fiind pedepsit de 2 ori cu serviciu peste rînd şi opriri din învoire.

Este comod şi lipsit de iniţiativă şi spirit de organizare, lucru de care trebuie să ţină cont în viitor.

Nu priveşte cu simţ de răspundere lipsurile sale şi ale colegilor, folosind într-o mică măsură arma criticii şi autocriticii pentru îndreptarea lipsurilor.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 31 iulie 1968 - 31 mai 1968: "Satisfăcător"

Ofiţerul întâmpinând greutăţi în muncă s-a manifestat că ar dori să lucreze la judiciar deoarece este o muncă mai uşoară ca la economic, motivând că se consideră incapabil de a se achita de sarcini pe linie economică, care sunt mai grele decât cele pe linie judiciară. Sigur că având asemenea preocupări nu şi-a dat în suficienţă măsură interesul să lucreze în mod concret.

În perioada de 9 luni în afară de cunoaşterea obiectivelor care nici în prezent nu a stăpânit-o bine, a cercetat două cazuri, una privind un furt din avut obştesc şi a doua de abuz în serviciu, nu a identificat şi lucrat nici un suspect şi cu reţeaua a desfăşurat o muncă sub nivelul posibilităţilor. La lipsuri se poate arăta că uneori este incomod şi nu manifestă interes pentru a cunoaşte cât mai multe lucru necesare unui miliţian.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 30 mai 1969 - 04 iunie  1970: "Satisfăcător"

În ce priveşte munca cu sursele de informare precum şi identificarea de noi elemente suspecte acesta încă lasă de dorit deoarece nu are o bază operativă şi nici convingerea că numai astfel se poate obţine date ce interesează munca de miliţie deşi în repetate rânduri i s-a accentuat această problemă.

Totodată mai are o serie de obiective care nu sunt cunoscute în suficientă măsură asupra locurilor favorabile comiterii de infracţiuni şi nici iniţiativă proprie nu are pentru a identifica suspecţi, manifestându-se că nu-i place munca economică.

Ofiţerul are o comportare bună în serviciu cât şi în familie însă nu acelaşi lucru se poate spune când merge la obiectivele de care răspunde pentru a rezolva sarcinile profesionale fapt constatat şi la I.M.A. Tg. Secuiesc unde a purtat discuţii necuviincioase cu conducătorul unităţii. Din punct de vedere al ţinutei i s-a atras atenţia de mai multe ori să se tundă reglementar fără a avea favoriţi mari însă nici această problemă nu a luat-o în serios.

Ofiţerul a fost sancţionat cu mustrare pentru părăsirea garnizoanei fără aprobare şi întârziere de la program nejustificat.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 iunie 1970 - 29 mai 1971: "Bine"

Ca lipsuri manifestate în activitatea ofiţerului se poate arăta că activităţile desfăşurate nu sunt consemnate în planificarea zilnică, deasemenea mai sunt obiective în care baza informativă nu este asigurată pentru care fapt îi recomand ca în viitor activităţile ce le desfăşoară să fie planificate zilnic, luând măsuri de punctarea şi recrutarea surselor de informare în obiectivele de care răspunde.

Datorită faptului că ofiţerul şi-a îmbunătăţit activitatea a fost recompensat în bani şi s-a ridicat pedeapsa de mustrare severă aplicată anterior.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 29 mai 1971 - 23 iunie 1972: "Bine"

Ca lipsuri personale ale ofiţerului trebuie să arăt că nu este destul de exigent faţă de cei ce comit abateri de la acte normative, în unele cazuri îi place să comenteze ordinele date, aşteaptă să fie impulsionat în rezolvarea sarcinilor de serviciu. În ultima perioadă pentru neexecutarea ordinului a fost pedepsit disciplinar cu 5 zile de arest cu toate că anterior de a primi pedeapsa a fost recompensat pentru activitatea sa pozitivă.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 23 iunie 1972 - 31 decembrie 1972: "Bine"

În ultima perioadă nu a fost pedepsit disciplinar. La începutul anului ofiţerul a manifestat lipsuri în privinţa exigenţei, în comentări de ordine, în operativitatea muncii dar la ora actuală ofiţerul a căutat să remedieze din ele şi există speranţă că va lichida toate lipsurile.

Se recomandă să ţină cont de lipsuri şi să continue remedierea lor şi să fie mai critic şi autocritic.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 31 decembrie 1972 - 31 decembrie 1973: "Bine"

Ofiţerul este un bun executant al ordinelor şi a sarcinilor de serviciu pe care le primeşte, însă se constată de multe ori că încearcă să le comenteze fără să fie documentat asupra necesităţii executării activităţilor ordonate.

În ceea ce priveşte comportamentul în serviciu este mulţumitoare, însă îi recomand ca în afara serviciului să fie mai modest cu unii tovarăşi din oraş cu care vine în contact. Deasemenea să privească cu mai mult interes sarcinile de serviciu decât cele personale. În familie să se preocupe mai mult de creşterea copiilor acordând o atenţie mai mare acestei probleme.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1974 - 31 decembrie 1974: "Bine"

Ofiţerul pe lângă cunoştinţele sale profesionale şi a experienţei în muncă mai manifestă unele neajunsuri prin faptul că nu este destul de operativ în rezolvarea sarcinilor pe linie profesională, manifestând comoditate şi lipsă de iniţiativă în muncă, iar uneori face afirmaţii că doreşte să plece din cadrele M.I.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1975 - 31 decembrie 1975: "Foarte Bine"

Ca parte negativă a ofiţerului este că nu în suficientă măsură este exigent faţă de subofiţerii de miliţie de la care să pretindă respectarea întocmai a politeţii militare.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1976 - 31 decembrie 1976: "Foarte Bine"

În activitatea de serviciu uneori manifestă puţină comoditate şi lipsă de exigenţă faţă de unele sarcini de serviciu şi faţă de unii lucrători şi subofiţeri care nu întotdeauna respectă întocmai politeţea militară.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1977 - 30 iunie 1977: "Foarte Bine"

Recomand ofiţerului ca în viitor, să judece faptele ce are în cercetare cu mai mult discernământ juridic, să fie mai apropiat de oameni şi mai săritor la nevoie.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 iulie 1977 - 31 decembrie 1978: "Foarte Bine"

Ca lipsuri. Ofiţerul în ultima perioadă şi-a mai pierdut din elanul său de muncă, având constatări de fapte antisociale sub capacităţile sale. Nu este exigent cu subalternii, nu controlează şi nu trage la răspundere pentru neexecutări de ordine. Nu a făcut nici un studiu concret şi propuneri în sensul cauzelor şi împrejurărilor săvârşirii faptelor penale, a abaterilor, producerea de pagube. etc.

 • Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1979 - 31 decembrie 1979: "Foarte Bine"

Pe linia muncii profesionale, ofiţerul şi-a îmbunătăţit stilul şi metodele sale de muncă, obţinând rezultate mai bune ca în anii anteriori, mai ales pe linia muncii informativ-operative, organizarea şi executarea acţiunilor şi controalelor economice, precum şi în aplicarea prevederilor Legii 18 şi a Decretului 210. Însă nu se ridică încă la nivelul cerinţelor actuale, în privinţa organizării muncii pe formaţiune nu acordă în suficientă măsură tinerilor ofiţeri din subordine şi în raport de nevoie. Face insuficiente controale şi la un nivel inferior încă la activitatea subordonaţilor, neglijând studiile şi analizele recomandate la notarea trecută. De asemenea  ca o altă lipsă a ofiţerului este şi aceea că nu este exigent şi nu întotdeauna foloseşte cu maximum eficienţă timpul său de lucru, pierzându-se în probleme mărunte, fie de serviciu fie de altă natură. Critica şi autocritica face doar când este provocat sau când insistă şefii săi în acest sens.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1980 - 31 decembrie 1980: "Bine"

Cu toate rezultatele bune obţinute, în activitatea sa ofiţerul a manifestat o serie de neajunsuri care au avut repercusiuni asupra rezultatelor muncii formaţiunii pe care o conduce, ca: lipsa de organizare şi control permanent a activităţii subordonaţilor, nu în toate cazurile a pretins şi impus subordonaţilor planificarea judicioasă a timpului de lucru şi nu a controlat permanent modul în care sarcinile planificate lunar şi zilnic au fost îndeplinite cantitativ şi calitativ deşi cu ocazia unor verificări asupra stadiului îndeplinirii obligaţiilor de serviciu de către subordonaţi a stabilit că neîndeplinirea sarcinilor se datoresc pasivităţii acestora, nu a luat măsuri de tragere la răspundere, aceste verificări urmate de analize - nu au avut finalitate în măsuri concrete care să ducă la lichidarea lipsurilor. Recomand ofiţerului ca pe viitor să manifeste mai multă exigenţă faţă de munca subordonaţilor cât şi faţă de propria activitate ca şef de formaţiune. Să manifeste fermitate mai mare faţă de organizarea muncii în cadrul formaţiunii să aibă în permanenţă rolul mobilizator.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1981 - 31 decembrie 1981: "Foarte Bine"

Cu toate rezultatele obţinute, ofiţerul a manifestat şi unele lipsuri în special în direcţia mobilizării subordonaţilor la realizarea tuturor sarcinilor de serviciu în mod operativ cât şi de aceea că pe subordonaţi îi consideră colegi. Recomand ofiţerului ca pe viitor să depună mai mult interes în organizarea muncii şi să treacă la controlul sistematic al subordonaţilor.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1982 - 31 decembrie 1982: "Foarte Bine"

În activitatea ofiţerului au existat şi unele lipsuri în special în culegerea de informaţii pe linia aur şi valută, speculă, activitate neglijată şi de către subordonaţii săi. Recomand pentru viitor să lucreze cu aceeaşi pasiune şi să se preocupe mai mult de depistarea deţinătorilor ilegali de aur şi valută. Este necesar deasemenea ca să acorde mai mult sprijin subofiţerilor sectorişti în soluţionarea cauzelor de natură economică. În activitatea sa de secretar al biroului organizaţiei de partid este necesar să acorde mai mult sprijin comandantului în mobilizarea cadrelor pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale şi îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1983 - 31 decembrie 1983: "Bine"

Cu toate aprecierile pozitive de mai sus, ofiţerul a manifestat şi unele neajunsuri în activitatea sa ca: activitatea în calitate de şef al formaţiunii nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor în sensul că nu a controlat şi tras la răspundere subordonatul pentru neîndeplinirea integrală a sarcinilor profesionale, unele activităţi de prevenire organizate nu au avut la bază informaţii bine verificate, activitatea proprie cu sursele de informare este mediocră iar supravegherea elementelor din baza de lucru nu are continuitate, neajunsuri care au fost evidenţiate şi cu ocazia controlului de fond efectuat de colectivul de control al I.G.M. Recomand ofiţerului ca în cel mai scurt timp să depună eforturi pentru lichidarea lipsurilor arătate mai sus pentru ca activitatea proprie cât şi a formaţiunii pe care o conduce să se ridice la nivelul posibilităţilor existente. Să acorde sprijinul cuvenit noului lucrător repartizat, pentru ca şi acesta să se acomodeze cât mai urrgent  cu munca de miliţie economică. În calitatea sa de secretar al B.O.B. partid este necesar să acorde un sprijin mai concret conducerii organului atât în mobilizarea cadrelor pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale cât şi în întărirea disciplinei.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc: 01 ianuarie 1984 - 31 decembrie 1984: "Bine"

Cu toate rezultatele obţinute ofiţerul a manifestat şi unele neajunsuri dintre care menţionez. Sprijinul acordat ofiţerilor şi subofiţerilor nu s-a ridicat la nivelul pregătirii şi competenţei sale. Activitatea de dirijare şi îndrumare a surselor de informare nu se ridică la nivelul potenţelor actuale, asta ca număr de surse subordonate şi cu activitate precisă. În această perioadă a încălcat ordinul ministrului privind condiţiile de dobândire a unor bunuri, cumpărând de la o persoană fizică un autoturism. Recomand ofiţerului ca pe viitor să militeze mai mult pentru dirijarea surselor de informare, ca această activitate să se ridice la nivelul cerinţelor etapei actuale. În calitate de şef al formaţiunii trebuie să sprijine mai mult pe subordonaţii săi în vederea realizării sarcinilor profesionale.

Şcoala militară pentru pregătirea subofiţerilor Câmpina: 01 septembrie 1984 - 28 februarie 1985: "Foarte Bine"

În perioada la care se referă caracterizarea ofiţerul a fost detaşat la Şcoala militară pentru pregătirea subofiţerilor Câmpina unde şi-a desfăşurat activitatea în calitate de profesor la catedra de ştiinţe social - politice, disciplina "Istorie". În activitatea desfăşurată în şcoală, ofiţerul a manifestat şi unele lipsuri în sensul că uneori nu a îndeplinit la termen unele sarcini. De remarcat exigenţa dar şi grija ofiţerului în relaţiile cu elevii, urmărind formarea unor concepţii sănătoase despre muncă şi viaţă, trezindu-le interesul pentru activitatea de subofiţeri ai Ministerului de Interne. Pentru viitor recomand ofiţerului să manifeste mai multă promptitudine în îndeplinirea sarcinilor încredinţate.

Miliţia Oraşului Târgu Secuiesc:01 ianuarie 1985 - 31 decembrie 1985: "Foarte Bine"

Din luna august 1984 până la data de 31 martie 1985 a fost detaşat la Şcoala de subofiţeri din oraşul Câmpina, în calitate de instructor. Până la data de 14.04.1985 a fost în concediu de odihnă pe anul 1984. În perioada acestui an a căutat să-şi îmbunătăţească munca pe linia reţelei informative şi a bazei de lucru, reuşind să recruteze toate sursele de informare planificate. De asemenea în funcţie de situaţia operativă din obiectivele economice de care răspunde a lucrat cu un număr corespunzător de persoane pe care le are în baza de lucru. De asemenea a avut rezultate bune pe linia activităţilor de cercetare reuşind să descopere un număr destul de mare de infracţiuni, peste 60 la sută din persoanele cercetate se aflau în baza de lucru. Până în luna septembrie 1985 a îndeplinit funcţia de ofiţer specialist II, coordonator al formaţiunii economice, după care în baza unui ordin scris a fost schimbat din funcţie, în prezent îndeplinind funcţia de ofiţer operativ principal. Cu toate rezultatele bune şi foarte bune obţinute, ofiţerul a manifestat şi unele carenţe, mai ales în activităţile desfăşurate pe linia reţelei informative, soluţionarea operativă a unor lucrări penale, nerespectarea unor ordine de linie, unele relaţii neprincipiale cu persoanele civile. Recomand ofițerului să țină cont de lipsurile arătate mai sus, a celor constatate cu ocazia controlului de fond al Miliției județene, să depună efort pentru remedierea lor, să manifeste mai multă inițiativă profesională, să sprijine mai mult formațiunea.

Concluzia Șefului Ierarhic: Sunt de acord cu conținutul notării de serviciu. Recomand ofițerului ca pe viitor să țină cont de recomandările făcute și să respecte prevederile ordinelor privind posibilitatea de procurare de bunuri de valoare.

Concluzia comisiei de Notare: Comisia este de acord cu conținutul notării însă acordă calificativul de "BINE"  având în vedere deficienţele constatate în muncă şi comportarea ofiţerului.

Hotărârea Comandantului: Sunt de acord cu notarea şi calificativul propus de şeful de formaţiune, adică "FOARTE BINE"

Miliţia oraşului Târgu Secuiesc şi a oraşului Baraolt: 01 ianuarie 1986 - 31 decembrie 1986: "Foarte Bine"

Ofiţerul, până la data promovării în actuala funcţie şi-a desfăşurat activitatea la formaţiunea economică din cadrul miliţiei oraş Târgu Secuiesc. A răspuns direct de 12 obiective economice, a avut în legătură 22 surse de informare şi a lucrat informativ 26 de elemente suspecte. În baza unei bogate experienţe în munca de miliţie economică, dovedind pasiune în rezolvarea lucrărilor ce i-au fost repartizate, verificând cu operatitivitate materialele informative obţinute de la reţea, a descoperit şi instrumentat 29 de infracţiuni. De la data numirii în funcţie ofiţerul s-a implicat în activitatea cadrelor acestui organ orăşenesc de miliţie, a reuşit să cunoască problematica şi specificul muncii de miliţie din zonă, a manifestat un stil de muncă dinamic şi eficient.

Pentru activitatea de viitor se impune să desfăşoare o intensivă muncă pe linia creşterii  nivelului  de cunoştinţe profesionale a ofiţerilor din subordine, cu deosebire a subofiţerilor sectorişti şi agenţi de ordine, să eficientizeze munca cu sursele de informare în vederea identificării elementelor ce fac obiectul bazei de lucru şi să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea substanţială a stării şi practicii disciplinare în cadrul organului de miliţie.

Miliţia oraşului Baraolt: 01 ianuarie 1987 - 31 decembrie 1987: "Foarte Bine"

A fost recompensat în bani pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, este disciplinat şi un bun  executant al ordinelor. La scurt timp după numirea în funcţie şi-a mutat întreaga familie în oraşul Baraolt, are un stil de muncă dinamic şi eficient, prin activităţile personale desfăşurate pe linie profesională a devenit un exemplu demn de urmat, şi-a însuşit recomandările făcute în foaia de notare precedentă şi a acţionat pentru realizarea lor în practică.

Miliţia oraşului Baraolt şi a oraşului Târgu Secuiesc:01 ianuarie 1988 - 31 decembrie 1988: "Foarte Bine"

Până la 15.10 1988 ofiţerul a funcţionat ca şef al Miliţiei oraş Baraolt funcţie în care a reuşit să determine o îmbunătăţire a muncii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale de pe raza de competenţă. Urmare modului în care a condus activitatea cadrelor din subordine s-au îmbunătăţit indicatorii de calitate ai muncii preventive, a crescut calitativ şi cantitativ reţeaua informativă, s-a redus substanşial starea infracţională şi nu s-a înregistrat evenimente deosebite negative pe raza localităţii sau a celor trei posturi de miliţie arondate. Ofiţerul a avut în răspundere directă şi o serie de obiective economice, iar de la sursele de informare din legătură a obţinut cu continuitate materiale informative cu valoare operativă pentru munca preventivă; s-a preocupat pentru documentarea valorilor acumulate peste posibilităţile legale de câştig.

La cerere a fost mutat la Miliţia oraş Tg. Secuiesc ca şef al formaţiunii economice, dată de la care s-a preocupat de preluarea reţelei informative, de cunoaşterea la specific a obiectivelor economice ce le-a primit în supraveghere ca şi de coordonarea activităţii celor doi ofiţeri din subordine. Urmare  a activităţilor preventive organizate şi executate zilnic formaţiunea a obţinut rezultate bune pe toate liniile de muncă

Miliţia oraşului Târgu Secuiesc:01 ianuarie 1989 - 22 decembrie 1989: nu există notare de serviciu datorită evenimentelor din decembrie 1989

Cercetări penale efectuate împotriva maiorului de miliţie Agache Aurel:

Dosarul 92/P/1987 al Parchetului Militar Braşov: pe data de 03 iunie 1987 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în ceea ce priveşte reclamaţia de purtare abuzivă (art.250 alin 2, cod penal) depusă la parchetul militar de persoane necunoscute [4]

Dosarul penal 184/P/1988 al Parchetului Militar Braşov: pe data de 22 octombrie 1988 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în ceea ce priveşte împrejurările în care s-a sinucis, prin spânzurare, Bedo Bela din Baraolt, respectiv infracţiunea penală prevăzută de art. 179 aliniatul 1 cod penal[4]

Aprecieri postume în ceea ce priveşte moartea sa pe 22 decembrie 1989

Prin decretul nr. 110 din 13 decembrie 1991 privind conferirea titlului de "erou-martir al revoluţiei române din decembrie 1989" şi a medaliei "Revoluţia română din decembrie 1989", a primit titlul de "Erou Martir al Revoluţiei Române din decembrie 1989"[8]

Preşedintele României Emil Constantinescu i-a acordat Medalia şi Titlul Aniversar "10 Ani de la Revoluţia Anticomunistă din România" [9]

Pe data de 12 decembrie 2006, în temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ofiţerul de miliţie Agache Aurel este reconfirmat ca Erou Martir [10]

Potrivit Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ofiţerul de miliţie Agache Aurel nu a colaborat cu organele fostei securităţi comuniste ca poliţie politică, conform deciziei C.N.S.A.S. nr. 1113 din 31.10.2006[11]

Note

1. Adresa Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna nr. 37.080 din data de 05.12.1991

2. Adresa Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna nr. 73216 din 09.04.1998

3. Conform Dosarului de Cadre aflat în arhiva Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna şi deţinut sub formă de xerocopie de către Agache Aurel Dionisie.

4. Adresa Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna nr. 73.513 din 16.09.1998

5. Conform lucrării de diplomă „Locul şi rolul revoluţiei Române din august 1944 în istoria Universală" aflată în posesia familiei Agache

6. Conform lucrării de diplomă „Noţiunea Generală de Infracţiune" aflată în posesia familiei Agache

7. Conform Diplomei nr. 452182 emisă pe data de 09 noiembrie 1982 de Facultatea de Filozofie şi Istorie Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

8. Brevet emis de preşedintele României Ion Iliescu, publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din data de 24 februarie 1993

9. Diploma "10 Ani de la Revoluţia Anticomunistă din România"

10. Decretul nr. 1379 din 12/12/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 18/12/2006 pentru atribuirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

11. Situl Secretariatului de Stat pentru Probleme Revoluţiei

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel