Completarea din data de 13 noiembrie 2007 a plângerii nr. 34145/03 de la CEDO
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea nr. 34145/03 de la CEDO

ONORATĂ INSTANŢĂ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, în calitate de petent în dosarul 34145/03, aflat pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin prezenta vă informez în mod spontan cu privire la derulările ulterioare ale cazului pe care îl supun controlului juridic al onoratei Curţi şi vă supun atenţiei următoarele decizii pertinente care au fost emise după depunerea plângerii contra Republicii România.

REZOLUŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE DIN DATA DE 10 IUNIE 2003. Anexez alăturat o copie după acest document. (Anexa a1).

ÎNCHEIEREA DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003 ACURŢII DE APEL BRAŞOV ÎN DOSARUL 809/P/F/2003. Anexez alăturat o copie după această sentinţă (Anexa a2).

DECIZIA NR. 831 DIN DATA DE 11 FEBRUARIE 2004 A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  ÎN DOSARUL 5145/2003. Anexez alăturat o copie după această decizie(Anexa a3).

Toate aceste decizii pertinente au fost luate datorită continuării de către subsemnatul a procedurii în care am încercat controlul juridic al rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale prin :

CERERE DE REEXAMINARE A PLÂNGERII PENALE din data de 17 aprilie 2003. Cererea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov dar răspunsul l-am primit de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ). Anexez alăturat o copie după acest document. (Anexa a4).

cerere DIN DATA DE 20 IUNIE 2003, de control juridic al ordonanţei procurorului privind neînceperea urmăririi penale împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna care a făcut obiectul DOSARULUI NR. 809/P/F 2003 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV. Anexez alăturat o copie după această cerere. (Anexa a5).

RECURSUL  DIN DATA DE 06 IANUARIE 2004 DEPUS LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 5145/2003  ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CURŢII DE APEL BRAŞOV DIN DOSARUL 809/P/F/2003. Anexez alăturat o copie după acest recurs. (Anexa a6).

După eşuarea încercării mele de a face un control juridic al rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de 07 martie 2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, eşuare consacrată de decizia nr. 235 din data de 17 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie în dosarul 4658/2002 am reluat procedura şi am parcurs toate etapele până ce am ajuns ca să supun controlului juridic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care prin decizia nr. 831 din data de 11 februarie 2004 a decis că: „ Deşi în perioada 1992-1997 nu s-au efectuat audieri în cauză, nu se poate susţine că s-a tergiversat ancheta de către procurorii menţionaţi a căror răspundere se solicită a fi angajată, atât timp cât în această perioadă procurorul Fabian Karoly a coordonat şi supravegheat activitatea organelor de poliţie pentru identificarea altor participanţi…………. Aşa fiind, soluţiile de neînceperea urmăririi penale date de parchet cu privire la plângerea penală formulată de petiţionar împotriva procurorilor Karoly Fabian şi Luppinger Attila au fost corecte, neexistând probe care să impună concluzia că aceştia au tergiversat cu bună ştiinţă soluţionarea dosarului penal nr. 129/P/1990 săvârşind astfel infracţiunile prevăzute de art. 246 şi art. 264 Cod Penal.”

Unul din impedimentele pe care le-am avut în acest dosar a fost legat de faptul că, cu toate că mi s-a aprobat de instanţă, ca să fie solicitate copii după unele documente solicitate de subsemnatul în vederea probaţiunii, nu au fost trimise acele documente de către Parchet motivându-se fie că au fost date la topit fie au fost deja trimise, exemplu: adresa nr. 533/VIII/t/2003- anexez alăturat la (Anexa a7).

Alt exemplu pot să vă dau solicitarea adresată Curţii de Apel Braşov în ceea ce priveşte ordinul nr. 3024/1996 al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. S-a susţinut, prin adresa nr. 17204/3570/2003 emisă de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică, că acesta există în dosarul supliment. Anexez alăturat o copie după acest document. (Anexa a8).

Acest ordin nu exista la acel dosar şi eu am cerut la fiecare termen, ca de exemplu la termenul din data de 19 septembrie 2003 să fie ataşat pentru a-mi putea susţine cererile mele. Anexez alăturat o copie după această solicitare şi după încheierea de şedinţă. (Anexa a9).

Cu toate eforturile făcute acel ordin nu a putut fi supus atenţiei instanţei de judecată. Anexez alăturat o copie după concluziile scrise trimise de subsemnatul pe data de 22 septembrie 2003 (Anexa a10).

Ulterior am încercat să obţin acele documente pt. a-mi proba punctul de vedere înainte de pronunţarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dar toate încercările au fost supuse eşecului. Anexez alăturat o copie după adresele trimise către Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție (26 noiembrie 2003)  şi răspunsul primit(9 decembrie 2003. (Anexa a11), către parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna (16 ianuarie 2004) şi răspunsul primit(22 martie 2004). (Anexa a12), recursul adresat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe data de 06 ianuarie 2004. (Anexa a6)


Astfel pe data de 11 februarie 2004 a luat sfârşit toată această procedură.

Rămân în urmă sute de ore petrecut prin tribunale, 4 ani în care am fost pus pe drumuri de la o instituţie la alta şi în care s-au comis o serie de abuzuri aşa cum au fost ele prezentate în plângerea mea adresată onoratei Curţi Europene.

Şi tot acest calvar pentru că o simplă plângere penală nu a fost tratată aşa cum prevăd normativele juridice europene în vigoare.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

13 noiembrie 2007


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel