Corespondenţa cu CEDO în cererea nr. 34145/03
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea nr. 34145/03 de la CEDO

 

Corespondenţa cu CEDO în cererea nr. 34145/03

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Conseil de l’Europe

Strasbourg

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Council of Europe

Strasbourg

Dlui Aurel Dionisie Agache

Str. Nouă nr. 99

Loc. Codlea

Jud. Braşov 505100

ROUMANIE

CAMERA A DOUA

CEDH-LRou1.1R                                                                   Strasbourg, 29 octombrie 2003

ADD/sb

 

Cererea nr. 34145/03

AGACHE c/România

Domnule,

Confirm primirea comunicării dumneavoastră, cu anexe şi cu formularul de cerere corect completat, din data de 2 iulie 2003. Ne cerem scuze pentru întârzierea cu care vă răspundem datorată volumului mare de cereri cu care se confruntă Curtea.

Cererea dumneavoastră a fost înregistrată cu numărul mai sus menţionat, care va trebui amintit în orice piesă sau comunicare transmisă Curţii.

Curtea va examina cazul dumneavoastră de îndată ce va fi posibil, pe baza documentelor şi informaţiilor pe care le-aţi furnizat. Procedura este în principiu scrisă şi nu va trebui să vă prezentaţi personal decât dacă sunteţi invitat de către Curte. Veţi fi informat cu privire la decizia Curţii.

Vă aparţine să îmi comunicaţi eventualele schimbări ale adresei dumneavoastră. În plus, va trebui să informaţi în mod spontan Curtea cu privire la orice derulare ulterioară a cazului dumneavoastră şi să îi supuneţi atenţiei deciziile pertinente la acesta.

Primiţi, vă rog, Domnule, asigurarea distinsei mele consideraţii.

Pentru Grefier

A. Dăgăliţă


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel