Plângerea 2712/02 la CEDO: Principiul "Ratione Temporis"
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea 2712/02 de la CEDO

Cazul Agache la CEDO: Principiul "Ratione Temporis"

Pe data de 14 decembrie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor omului a cerut guvernului României să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea principiului "ratione temporis" în ceea ce priveşte modul în care autorităţile interne au efectuat ancheta în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel, în sensul satisfacerii exigenţelor art. 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Guvernul României este invitat să-şi expună punctul de vedere până la data de 4 aprilie 2008.

Întrebări pentru părţi

1.    L'article 2 est-il applicable ratione temporis à l'enquête pénale concernant les circonstances du décès de Aurel Agache ?

2.    Dans l'affirmative, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l'arrêt Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, CEDH 2000-VII), l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 2 de la Convention ?


Paragraful 104 din cererea "Salman contra Turcia" (cererea nr. 21986/93, CEDH 2000-VII):

Alleged inadequacy of the investigation

104.  The Court reiterates that the obligation to protect the right to life under Article 2 of the Convention, read in conjunction with the State's general duty under Article 1 of the Convention to “secure to everyone within [its] jurisdiction the rights and freedoms defined in [the] Convention”, requires by implication that there should be some form of effective official investigation when individuals have been killed as a result of the use of force (see, mutatis mutandis, the McCann and Others judgment cited above, p. 49, § 161, and the Kaya v. Turkey judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 329, § 105).


Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête

104.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).


În ceea ce priveşte conceptul juridic "ratione temporis", Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu va examina decât pretenţiile care se referă la situaţiile care au avut loc după ce Convenţia a intrat în vigoare pentru statul respectiv. Curtea, de asemenea, nu este competentă de a examina cererile care au fost depuse cu omiterea termenului de 6 luni. Curtea va examina totuşi situaţiile litigioase care au avut loc până la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv, dacă procedurile judiciare cu privire la contestarea acestor acte s-au sfârşit după intrarea în vigoare a Convenţiei

România a ratificat Convenţia în iunie 1994, motiv pentru care Curtea Europeana a Drepturilor Omului, nu este competentă să se pronunţe cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor protejate de Convenţie, care decurg din fapte petrecute anterior aderării României la Convenţie.

Totuşi, atunci când faptele pot fi calificate ca având caracter continuu, dacă s-au prelungit după data ratificării Convenţiei, Curtea este competentă.

Ori de câte ori se pune problema încălcării art. 2 din Convenţie, Statul trebuie să dovedească, printre altele, că a avut loc o anchetă oficială eficientă şi diligentă. În caz contrar este încălcată latura procedurală a art. 2.

Statul ar trebui să facă dovada că prin modalitatea în care s-a efectuat în concret ancheta, s-a transmis un mesaj clar în sensul că descurajează orice act prin care în mod direct sau indirect se aduce atingere dreptului la viaţă.

În speța nr. 2712/02, ancheta, care s-a prelungit şi după aderarea României la Convenţie, este cea care poate determina competenţa ratione temporis a Convenţiei.


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel