Cronologia procedurii juridice desfăşurate la CEDO în cererea nr. 2712 "Agache şi alţii contra României"
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea 2712/02 de la CEDO

Cronologia procedurii juridice desfăşurate la CEDO în cererea nr. 2712 "Agache şi alţii contra României"

 

* 20 octombrie 2009: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost notificată în scris, cu decizia Agache şi alţii c. Romania (nr. 2712/02) .

Judecătorii CEDO au constatat în unanimitate încălcarea drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, articolul 2 (dreptul la viaţă). Totodată au acordat daune morale pentru cei 6 membrii ai familiei Agache, însumate în valoare de 25.000 de euro plus 1000 de euro cheltuieli de judecată.


* 01 iulie 2009: CEDO disjunge latura executării silite din cadrul dosarului 2712/02 şi hotărăşte crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache. Noua  cerere e considerată ca fiind introdusă la data de 3 decembrie 2007, data când Agache Aurel Dionisie s-a plâns de aceste deficiențe.

* 28 octombrie 2008: CEDO trimite avocatei Mariana Ştefan documentaţia  primită de la guvernul român pe data de 04 aprilie 2008 ca răspuns la punctul de vedere al familiei Agache din 12 august 2008.

* 20 octombrie 2008: Agentul guvernamental al României la CEDO trimite răspunsul său la punctul de vedere al familiei Agache din 12 august 2008, în dosarul 2712/08.

* 12 august 2008: Este trimis la CEDO punctul de vedere al familiei Agache în dosarul 2712/02.

* 04 iulie 2008: Avocata Mariana Ştefan solicită o prelungire a termenului pentru predarea punctului de vedere al familiei Agache în dosarul 2712/02. CEDO acordă un nou termen pentru data de 12 august 2008.

* 23 mai 2008: CEDO trimite avocatei Mariana Ştefan documentaţia  primită de la guvernul român pe data de 04 aprilie 2008 cu menţiunea ca răspunsul membrilor familiei Agache să fie remis Curţii până pe data de 04 iulie 2008.

* 04 aprilie 2008: Agentul guvernamental al României la CEDO trimite punctul de vedere al guvernului României în dosarul 2712/08.

* 21 ianuarie 2008: Agache Aurel Dionisie trimite la CEDO cele 6 formulare de reprezentare semnate cu avocata Mariana Ştefan.

* 15 ianuarie 2008: Agache Aurel Dionisie semnează contractul de asistenţă cu avocata Mariana Ştefan respectând astfel solicitarea Curţii Europene a Drepturilor Omului ca membrii familiei Agache să fie reprezentaţi în faţa forului european.

** 19 decembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că a primit documentele trimise pe data de 03 decembrie 2007 şi că respectivele documente au fost aduse la cunoştinţa guvernului pentru informare.

** 19 decembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că a primit documentele trimise pe data de 03 decembrie 2007 şi că respectivele documente au fost aduse la cunoştinţa guvernului pentru informare.


* 14 decembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că pe data de 07 decembrie 2007 a avut loc o anchetă preliminară în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii nr. 2712/02. În urma acestei anchete preliminare s-a decis ca cererea să fie adusă la cunoştinţa guvernului României pentru a putea aduce în scris observaţiile sale în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii. Totodată a fost înmânată celor două părţi o expunere a faptelor reclamate de familia Agache pentru ca părţile să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea principiului "ratione temporis" în ceea ce priveşte modul în care autorităţile interne au efectuat ancheta în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel, în sensul satisfacerii exigenţelor art. 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Guvernul României este invitat să-şi expună punctul de vedere până la data de 4 aprilie 2008 şi să trimită Curţii Europene o copie după dosarul de urmărire penală, o copie după deciziile interne al instanţelor judecători române, o copie după raportul de expertiză medico-legală a victimei Agache Aurel precum şi în ce măsură au fost puse în aplicare sentinţele după decizia Curţii Supreme de Justiţiei din 26 martie 2001. În aceea scrisoare s-a solicitat membrilor familiei Agache să-şi desemneze un avocat şi să trimită procurile până pe data de 25 ianuarie 2008.


* 03 decembrie 2007: Agache Aurel Dionisie trimite Curţii Europene a Drepturilor Omului o nouă completare a plângerii iniţiale din septembrie 2001. În această completare Curtea este informată în mod spontan cu privire la derulările ulterioare ale cazului pe care îl supunem controlului juridic al onoratei Curţi  (este vorba de executarea sentinţei pe latura civilă).


* 20 noiembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că a primit documentele trimise pe data de 08 noiembrie 2007. Totodată se menţionează că în scurt timp se va face o anchetă preliminară a cererii şi că dosarul are acuma nr. 2712/07.


* 08 noiembrie 2007: Agache Aurel Dionisie trimite Curţii Europene a Drepturilor Omului o completare a plângerii iniţiale din septembrie 2001. În această completare Curtea este informată în mod spontan cu privire la derulările ulterioare ale cazului pe care îl supunem controlului juridic al onoratei Curţi  (este vorba de sentinţa CEDO din cererea 1505/02) şi prezentăm unele documente pe care le-am obţinut ulterior depunerii plângerii la CEDO, documente prin care vrem să întărim argumentele aduse în plângerea contra Republicii România în sensul reliefării  mecanismului juridic prin care urmărirea penală a fost tergiversată până în decembrie 2007 şi evidenţierii presiunii politice a UDMR-ului şi a altor instituţii locale asupra procurorului Fabian Karoly, fapt care a influenţat şi a afectat grav mersul anchetei cu consecinţele de rigoare.


* 25 martie 2003: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notificat surorii mele Depner Ileana că cererea dânsei care face obiectul dosarului nr.1712/2002 va fi examinată în acelaşi timp cu cererea celorlalţi membri ai familiei Agache care face obiectul dosarului 9812/2002, dosarele urmând a fi conexate. Se precizează faptul că menţiunea din scrisoarea din 03 februarie 2003 potrivit căreia cererea dânsei ar cuprinde capete de plângere în plus faţă de cele introduse de membrii familiei Agache s-a datorat unei erori administrative, eroare pentru care Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului îşi cere scuze. Astfel la Curtea Europeană a Drepturilor s-au conexat toate plângerile membrilor familiei Agache urmând să existe un singur dosar în care onorata Curte Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg să analizeze capetele de plângere împotriva statului Român.


* 20 februarie 2003: Depner Ileana a solicitat Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului lămuriri privitoare la decizia din 03 februarie 2003 de a nu conexa dosarul ei cu cel al familiei Agache pe motiv că aceasta ar cuprinde mai multe plângeri în plus faţă de plângerile celorlalţi membri ai familiei Agache. Depner Ileana a notificat faptul că plângerile membrilor familiei Agache, inclusiv a dânsei, au fost făcute în mod unitar şi că nu cunoaşte să fie plângeri în plus faţă de plângerile fraţilor şi mamei dânsei. În vederea clarificării acestei situaţii a solicitat să se precizeze în mod concret care sunt plângerile în plus pe care le are în vedere Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


* 03 februarie 2003: Depner Ileana a fost anunţată de grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului că solicitarea ei privind reunirea dosarelor având în vedere că cererea dânsei (1712/2002 - Depner c/România) cuprinde plângeri în plus faţă de celelalte (9812/2002 - Agache c/România) şi ca atare nu se impune conexarea acestora. Depner Ileana a decis să solicite mai multe informaţii referitoare la această decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.


* 28 mai 2002:- Membrii familiei Agache au fost informaţi în mod oficial asupra faptului că dosarele membrilor familiei Agache de la Strasbourg  au fost conexate sub nr. 9812/02.


* 20 aprilie 2002: Agache Andrei Ovidiu trimite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg plângerea oficială împotriva statului român în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţia Europeană a drepturilor Omului la art.6. Motivul pentru care s-a întârziat cu atâta timp trimiterea către către Strasbourg a plângerii este determinată de faptul că Posta Română i-a înmânat formularul doar pe data de 19 aprilie 2002, cu o întârziere foarte mare fată de data când au fost trimise actele respective(29 ianuarie 2002). Totodată plicul era violat si deschis pe partea superioară în proporţie de 60/%. De menţionat este si faptul că în aceeaşi zi a sosit si primul formular adresat lui Agache Aurel Dionisie, formular devenit acuma inutil întrucât Agache Aurel Dionisie nu a mai avut răbdare să aştepte acest formular si a cerut un nou formular pe care l-a primit si l-a completat si trimis pe data de 27 martie 2002. Prin trimiterea de către Agache Andrei Ovidiu a plângerii împotriva statului român este finalizată în totalitate de către familia Agache a acestei părţi din procedura privind plângerea împotriva Republicii România. Toate aceste plângeri au fost conexate într-un singur dosar care poartă nr. 9812/2002.


* 27 martie 2002: - Agache Aurel Dionisie trimite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg plângerea oficială împotriva statului român în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţia Europeană a drepturilor Omului la art.6. Motivul pentru care s-a întârziat cu atâta timp trimiterea către către Strasbourg a plângerii este determinată de faptul că primul formular care a fost trimis de Curtea Europeană pentru completare nu a ajuns la destinatar si la cererea lui Agache Aurel Dionisie a fost trimis un nou formular care de această dată a sosit si ca atare s-a putut finaliza si în cazul lui procedura împotriva statului român.


* 06 martie 2002: - Pe data de 06 martie 2002 Camera a Doua a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg a înregistrat plângerea familiei Agache împotriva statului Român. Până acum au fost conexate la acest dosar plângerile oficiale ale lui Agache Ileana, Agache Ioan si Agache Liviu. Din motive necunoscute Agache Aurel Dionisie si Agache Andrei Ovidiu nu au primit încă formularele oficiale pentru a putea fi si ei parte din dosar dar în următoarele două luni credem că se va rezolva si această problemă. Plângerea lui Depner Ileana (fiica colonelului post mortem Agache Aurel, rezidentă în Germania) va fi şi ea probabil conexată la dosarul oficial. Dosarul poartă numărul 9812/2002 şi Curtea va examina cazul de îndată ce va fi posibil, pe baza documentelor şi informaţiilor pe care le-am furnizat. Procedura este în principiu scrisă şi nu va trebui să ne prezentăm personal decât dacă suntem invitaţi de către Curte. Totodată Vom fi informaţi cu privire la decizia Curţii.


* 10 septembrie 2001: - Agache Ileana şi Agache Aurel Dionisie trimit la Curtea Europeană de la Strasbourg  plângerilor lor împotriva statului Român în ceea ce priveşte cazul uciderii colonelului post-mortem Agache Aurel. Plângerea este înregistrată la Strasbourg pe data de 14 septembrie 2001. În cursul următoarelor trei zile au depus plângeri şi ceilalţi patru membri ai familiei Agache (Ioan, Andrei Ovidiu, Depner Ileana şi Liviu) .


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel